Meri-Rastilan kaavassa on kardinaalivirhe

Läntisen Meri-Rastilan asemakaava on menossa lautakunnan päätettäväksi ensi viikolla. Kaavoittaja on varmaankin yrittänyt ottaa kykyjensä mukaan huomioon alueen luontoarvoja. Myös Vuosaari-Seura ym. kiinnittivät muistutuksessaan ansiokkaasti huomiota muun muassa lahokaviosammalen (Buxbaumia virilis) reviiriin (Vuosaari-lehti nro 26/2020).

Alueella esiintyy toinenkin eliölaji, Homo erektus (Pysty ihminen), jonka turvallisuuteen ja terveyteen tulisi yhtälailla kiinnittää huomiota. Sitä edellyttää jo Maankäyttö- ja Rakennuslakikin.

Näin ei kaavassa kuitenkaan kaikilta osin ole tehty.

Homo liikkuu yleensä jalan tai polkupyörällä, populaatio on tiheimmillään metroaseman ympäristössä ja Rastilan torilta Vuotien ja radan ylitse johtavalla jalankulkuakselilla. Kaavoittaja on katsonut asiakseen sijoittaa metroaseman kupeeseen huoltoaseman, jonka toiminta perustuu pääosin autoliikenteeseen. Huonompaa paikkaa bensa-asemalle tuskin voi valita. Tilanne maksimoi kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteytymisen. Jalankulku Meri-Rastilasta metrolle on paitsi epämiellyttävää myös turvatonta etenkin alakoululaisille.

Jos kaavoittajan märkä uni joskus toteutuu, Meri-Rastilaan tulee tuhansia uusia asukkaita. Kaikki he joutuvat ylittämään Vuotien rampit ja ohittamaan bensa-aseman mennessään metrolle. Huoltoaseman ympäristön liikennetilanne on kuin neliskulmainen liikenneympyrä, jonka metrolle menijät joutuvat suorittamaan.

Vuotien itäiset rampit voisi poistaa, tiehän palvelee lähinnä ulkoista keskustaan suuntautuvaa liikennettä. Vuotie on oman aikansa ylisuunnittelun tulos, Vuosaaren kokoisen taajaman sisäinen liikenne ei vaadi moottoriliikennetien tasoista väylää. Jos huoltoasema poistuu, sitä turhempia rampit ovat. Ramppien poistaminen parantaisi osaltaan liikenneturvallisuutta, se myös helpottaisi metroaseman ympäristön sommittelua ja mahdollistaisi jonkin verran lisärakentamista.

Huoltoaseman sijaintia metroaseman vieressä voi pitää kardinaaliluokan suunnitteluvirheenä.  Vuosaaresta löytyy kyllä asiallinenkin sijainti bensan myynnille. Suuremmat korjaukset voi suorittaa Itäväylän huoltamoilla tai Herttoniemessä. Matka on hieman pidempi, mutta sinnehän mennään yleensä – autolla.

Seppo Honkanen