Liikenne

Peltipoliisi Kallvikintielle

Kallvikintie.

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta lisäämällä automaattista kameravalvontaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 6.11. esitystä, jossa Helsinkiin ehdotetaan 70:tä uutta kameravalvontapistettä. Tavoitteena on asentaa vuosittain keskimäärin 14 ”peltipoliisia” vuosina 2020–2024. Tällä hetkellä Helsingin katujen varsilla on käytössä neljä kameravalvontapistettä. Lähtökohtana on, että kameratolpat sijoitetaan eri puolille kaupunkia niin, että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty liikenneturvallisuudelle: valvontapisteitä esitetäänkin asennettavaksi…

Vesibusseille oma talvitelakoitumisalue sataman viereen

Vuosaaren sataman kupeeseen, Ruusuniemen kanavan varteen, on valmistunut Helsingin vesibusseille talvitelakointialue. Helsingin Saaristolaivojen, eli alueen vesiliikenneyrittäjien oman telakan kehittäminen aloitettiin jo vuonna 2003 kaupungin kanssa. – Vihdoinkin, toteaa vuosaarelainen laivuri Hannu Saario Norsö Line Oy:stä tyytyväisenä vesibussien uuteen talvehtimisalueeseen. – Pitkä odottelu on lopultakin saatu hyvään päätökseen. Laskin, että olemme siirtäneet laivoja 25 viimeisen vuoden…