Ramsinniemen pohjoisosan asemakaava valmisteilla

Helsingin kaupunki valmistelee asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Ramsinniemen pohjoisosan alueella. Kaavoituksen myötä koko alue saa asemakaavan ja osalla alueesta voimassa oleva asemakaava päivitetään. Yhdellä tonteista pitkään voimassa ollut rakennuskielto saadaan uuden kaavaratkaisun myötä päättymään. Alueen luontoarvot turvataan luonnonsuojelualuetta laajentamalla ja alueen virkistyskäyttöyhteyksiä kehitetään. Kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaat rakennukset suojellaan. Alueella on voimassa olevassa asemakaavassa käyttämätöntä rakennusoikeutta, jonka määrää ja käyttötarkoitusta tarkastellaan siten, että alueen keskeiset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot saadaan säilytettyä. Alueen eteläosan kiinteistöillä tavoitteena on seurakunnan leiritoiminnan edellytysten parantaminen muun muassa majoitusrakennuksia lisäämällä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavavisioon voi tutustua 13.3.–31.3.2023

  • verkkosivulla: hel.fi/suunnitelmat 
  • Vuosaaren kirjastossa Vuotalossa, osoite Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki

Opastusta suunnitelmaan tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8.

Lähde kaavakävelylle

Karttakuva suunnittelualueen sijainnista.

Karttakuva suunnittelualueen sijainnista.

Kaavakävely ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.3. kello 16–18 Ramsinniemellä, osoite Ramsinniementie 31. Tapaamispaikka Ramsinniementien ja tonttiliittymän risteyksessä.

Mielipiteet tulee jättää viimeistään 31.3.2023.

Lisätietoja antaa suunnittelija Anna Johanson,  p. 09 310 39092, anna.johanson@hel.fi Alueen vastuuarkkitehti on Johanna Marttila, p. 09 310 20337, johanna.marttila@hel.fi

Pysy ajan tasalla Helsingin suunnittelusta – tilaa Suunnitelmavahti: hel.fi/suunnitelmavahti