Itäreimarintien pohjoisosa rakennetaan sen käyttötarpeen mukaan

Jari Suhonen kommentoi Itäreimarintien rakentamisen tilannetta Vuosaari-lehdessä 16.12.2020. Huonokuntoinen pohjoinen osa Itäreimarintietä on vanha jäänne, eikä sitä aktiivisesti ylläpidetä. Siksi katu on huonossa kunnossa.

Itäreimarintien pohjoispään uusi linjaus on merkitty kadun nykyistä sijaintia idemmäksi. Katua ei ole vielä rakennettu lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti, koska alueen liikennöinti on sujunut kadun eteläosaa hyödyntäen Vuotien suunnasta. Vuosaaren liikuntapuisto on kuitenkin vielä suurelta osin toteutumatta ja alueen rakentamisen myötä asiaa tarkastellaan uudelleen.

Alueella nykyisin oleva Itäreimarintien ja Sampo Lappalaisen kadun välinen yhteys on jäänne aikaisemmasta katulinjauksesta, joka korvautui nykyisellä Niinisaarentien linjauksella 1990-luvulla. Käytöstä poistunutta entistä katuosuutta ei enää aktiivisesti ylläpidetä katuna. Jatkossa Itäreimarintien pohjoisosan toteutumisen myötä käytöstä poistunut entinen katualue voidaan suunnitella osaksi Porslahden puistoa.

Tuukka Linnas, asemakaavoituksen tiimipäällikkö,
Kari Laakso, ylläpitoinsinööri,
Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki