Vuosaaren Kelan palvelu takaisin ihmisille

Vuosaaren Kelan aulapalvelut on saatava takaisin ihmisille. Palvelujen lopettamisesta kärsivät erityisesti Vuosaaressa asuvat vanhukset, sairaalloiset tai taloudellisesti vaikeassa asemassa olevat henkilöt. Ihmiset eivät voi enää käyttää ns. aulapalveluja etujensa selvittämiseksi tai tuoda aulapalveluun tarpeellisia asiakirjoja asiansa hoitamiseksi. He eivät voi ”kävellä vain toimiston ovesta sisään” hoitamaan asiaansa kuten ennen muutoksia, elleivät ole ymmärtäneet tehdä etukäteen ajanvarausta. Ajanvarauksen tekemistä vaikeuttaa tai tekee jopa mahdottomaksi se tosiasia, että usealla ei ole tietokonetta tai he eivät osaa tietokonetta käyttää.

Ihmisten on lähdettävä Vuosaaresta ja matkustettava Itäkeskuksessa sijaitsevaan Kelan Itiksen toimistoon. Kaikilla ei ole edes varaa metrolippuun tai eivät vanhuudestaan tai tietämättömyydestään johtuen ymmärrä matkustaa sinne. Herääkin kysymys, miksi täytyisikään mennä, jos samat palvelut olisivat saatavilla Vuosaaren toimistossa ja helposti ja yksinkertaisesti?

Muutokset eivät tunnu järkeviltä. Sen sijaan ne ovat osoituksena päätöksentekijöiden hätäisyydestä ja ymmärtämättömyydestä reaalimaailman tarpeista. Asioiden hoitaminen on tehty varsin vaikeaksi.

Vuosaaren Kelassa lopetetuille palveluille on tarvetta ja kysyntää. Tähän on syynä jo yksin se, että Vuosaaressa on kymmeniä tuhansia asukkaita (38 155 v. 2017), mikä vastaa pienen kaupungin asukaslukua. Itäkeskuksen asukasluku on ainoastaan 1/8 Vuosaaren asukasluvusta ollen 4 741 vuonna 2014! Itäkeskuksen asukasluku on pysynyt samana viimeiset kymmenen vuotta ja väestöennusteen mukaan asukasluku laskee lähivuosina. Ja vaikka otettaisiin huomioon koko Vartiokylän kaupunginosan (johon kuuluu Puotila, Puotinharju, Myllypuro, Marjaniemi, Roihupellon Teollisuusalue ja Itäkeskus), niin sen asukasluku on vähän yli 30 000 asukasta eli vähemmän kuin yksistään Vuosaaren asukasluku, joka lähentelee 40 000 asukasta.

Toivottavaa olisi, että päätöksentekijät ottaisivat aulapalvelujen palauttamisen Vuosaaren toimistoon harkintaansa tehden asiassa sitä puoltavan päätöksen. Siten Kela voisi toteuttaa tehokkaasti sitä tarkoitusta, jota varten sen on perustettu. Vastaavasti Vuosaaren asukkaat saisivat asiansa hoidetuksi kustannustehokkaasti ja helposti. Menettely vastaisi viranomaiselta vaadittavaa hyvää hallintoa.

Lopetettuaan Vuosaaren Kelan aulapalvelut, onko Kelan säästöohjelman toteuttamiseksi tarkoitus säästää niiden etujen määrällä, joita etuja kipeimmin tarvitsevat eivät ymmärrä hakea johtuen epäonnistuneesta palvelukonseptista?

Nimimerkki ”Vuosaaren Kelan palvelu takaisin ihmisille”