Vuosaareen voimalaitokseen ainutlaatuinen lämpöpumppu

Helenin Vuosaaren voimalaitos

Helenin Vuosaaren voimalaitos sijaitsee sataman kupeessa.

Helen rakentaa Vuosaaren voimalaitosten yhteyteen lämpöpumpun, joka käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä. Kyseessä on tässä kokoluokassa ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu Suomessa.

Helenin tavoitteena on vähentää energiantuotannon päästöjä ja lisätä uusiutuvan energian määrää. Investointeja on viime aikoina tehty erityisesti lämpöpumppuihin ja lämpövarastoihin, ja Vuosaareen rakennettava uusi lämpöpumppu jatkaa samalla tiellä. Uutta Vuosaaren ratkaisussa on meriveden lämmön hyödyntäminen – sitä ei ole Helsingissä eikä tiettävästi muuallakaan Suomessa vielä testattu. Lämpöpumppu hyödyntää sekä meriveteen kesäaikana sitoutunutta lämpöenergiaa että Vuosaareen voimalaitosten sisäisen jäähdytysvesikierron hukkaenergiaa kaukolämmöksi.

– Lämpöpumppu on hyvä ratkaisu Vuosaaren voimalaitosten oman tuotantoprosessin tehostamiseen. Lämpöpumpun avulla saamme tuotantoprosessin jäähdytysvesien hukkalämmöt kierrätettyä kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Meriveden lämpöä hyödyntämällä voimme pidentää lämpöpumpun vuotuista käyttöaikaa ja parantaa näin investoinnin kannattavuutta, kertoo projektipäällikkö Karoliina Muukkonen Helenistä.

Osa ilmastoneutraalia tulevaisuutta

Helsingin älykäs energiajärjestelmä ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkot mahdollistavat uusien teknologioiden ja tuotantotapojen joustavan yhdistämisen. Helenissä lämpöpumput nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää: ne ovat luonteva tapa hyödyntää uusia lämmönlähteitä kaukolämmön tuotannossa.

Helsinkiin on jo rakennettu Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitokset. Hukka- ja ylijäämälämpöjä kierrättämällä voidaan kesäaikaan tuottaa jo valtaosa tarvittavasta kaukolämmön määrästä. Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan parhaillaan uudella, kuudennella lämpöpumpulla, ja Vuosaaren lämpöpumppu kasvattaa Helenin kierrätyslämpötuotantoa edelleen suuremmaksi.

Faktat uudesta lämpöpumpusta:

  • Lämpöpumppu rakennetaan osaksi Vuosaaren yhteistuotantovoimalaitoksen prosessia ja sijoitetaan erilliseen lisärakennukseen nykyisen voimalaitosrakennuksen viereen.
  • Lämpöpumpun lämmönlähteinä toimivat talvikuukausien ajan voimalaitoksen sisäisen jäähdytysvesikierron hukkalämpö sekä muina vuodenaikoina meriveden lämpö, jota voidaan hyödyntää keskimäärin noin puolet vuodesta.
  • Lämpöpumppu voi arvion mukaan hyödyntää tuotannossaan keskimäärin 20 prosenttia meriveden lämpöä ja 80 prosenttia jäähdytysvesien hukkalämpöä voimalaitoksen sisäisestä prosessikierrosta.
  • Lämpöpumppu on Suomen mittakaavassa suuri, vastaa kooltaan Helenin Esplanadin lämpöpumppulaitoksen pumppujen kokoa.
  • Lämpöpumpun kaukolämpöteho on noin 13 MW ja kaukojäähdytysteho 9,5 MW.
  • Rakentaminen alkaa vuonna 2020, ja uusi lämpöpumppu saadaan tuotantokäyttöön vuonna 2022.
  • Investoinnin arvo on noin 15 milj. euroa.
  • Lämpöpumppu vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 30 000 tonnia vuodessa.
  • Helenillä on jo käytössä kaksi maanalaista lämpöpumppulaitosta: Katri Valan laitos Sörnäisissä ja Esplanadin laitos ydinkeskustassa. Katri Valan laitosta laajennetaan parhaillaan uudella, kuudennella lämpöpumpulla.
  • Lämpöpumppujen kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti sähkövero.