Kaavavalitukset nurin: Palvelukeskuksen suunnittelu voi jatkua

Vuosaaren keskusta.

Kaavavalitukset ovat menneet nurin ja ikäihmisten palvelukeskuksen suunnittelu Albatrossin viereen voi jatkua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon, joka koskee vuosaarelaisvaltuutettu Ville Jalovaaran (sd.) ja 12 muun valtuutetun talousarvioaloitetta ikäihmisten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamiseksi Vuosaareen. Lausunnossa todetaan esimerkiksi:

”Monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen Vuosaareen sisältyy sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelmaan, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014. Uudisrakennuksen rakentamisajankohdaksi määriteltiin vuodet 2018‒2019. Monipuolista palvelukeskusta on suunniteltu uudisrakennuksena Vuosaaren keskustaan toimitalo Albatrossin yhteyteen. Tätä varten alueelle on laadittu uusi asemakaava, jonka jälkeen kaavasta on valitettu. Hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin valituksen. Valituslupaa ei ole haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joten kaavamuutos on kuulutettu voimaan 17.7.2019. Hankkeen suunnittelu voi jatkua.

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen rakentaminen lisää palvelujen saatavuutta alueella, jolla on tällä hetkellä vähän ikääntyvien palveluja ja jonka väestö ikääntyy vauhdilla. Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus tulee olemaan ensimmäinen ikääntyneiden palvelukeskus, jossa samalla tontilla on myös terveys- ja hyvinvointikeskus sekä perhekeskus. Tämä mahdollistaa palvelukeskusten sujuvan yhteistyön asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.”