Vastine ”Sakotta selvinneelle”

Pysäköintipaikkamerkit ilmestyivät Punakiventielle viikolla 47. Sitä ennenkin kadulla jaettiin tiuhaan sakkolappuja.

Pysäköintipaikkamerkit ilmestyivät Punakiventielle viikolla 47. Sitä ennenkin kadulla jaettiin tiuhaan sakkolappuja.

Vastine Vuosaari-lehden numerossa 40/2020 Lukijalta-palstalle kirjoittaneelle ”Sakotta selvinneelle”.

Punakiventielle on Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö- ja kaupunkirakenne tehnyt katusuunnitelman (Ma403-6.doc  22.1.2018 30795/1), jossa todetaan seuraavaa: Punankiventien  rakennettava osuus sisältää pihakadun ja päätyihin  sijoitetavat kääntöpaikat. Pihakatu on tarkoitettu jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle yhteiseksi kaduksi, jolla erottelua eri liikennemuotojen välillä ei tehdä.

Samoin kyseisessä suunnitelmassa todetaan, että pihakadulle toteutetaan 11 kappaletta vieras- ja asiointipaikkoja. Suunnitelman mukaan pysäköintipaikat sijoitetaan päiväkodin kohdalle (Punakiventie 19) ja Punakiventie 15:sta kohdalle. Nyt olevat pysäköintipaikkamerkit on asennettu viikolla 47. Pihakadulla on ajoyhteydet uusien asuinrakennuksien tonttiliittymiin ja autotalleihin.

Nyt kuitenkin on tilanne se, että tällä hetkellä väliaikaisia pysäköintipaikkoja on alueella vain neljä. Olette oikeassa, että Punankiventien alueella on aluepysäköintikieltomerkki Porslahdentien ja Punankiventien risteyksessä, jossa on myös 4 h -pysäköintilupamerkki. Aluepysäköintikieltomerkin vaikutusalue ilmeisesti on myös Puistopolun koulun viereisellä kadun osuudella. Pihakatumerkit ovat sijoitettu Punakiventie 13 ja 17 kääntöpaikkojen jälkeiselle katuosuudelle, eli pihakatuosuus on talojen 13–17 katualue. Pihakatumerkki oikeuttaa pysäköimään alueella ja esimerkiksi lehdenjakajat ja taloissa vierailevat voivat liikennesääntöjen mukaan pysäköidä tarvittaessa autonsa merkitylle paikoille.

Nyt vain on käynyt niin, että esimerkiksi autonsa pysäköineet lehdenjakajat ja talossa hetken käyneet henkilöt ovat saaneet pysäköintivirhemaksun. Tämä osoittaa pysäköinninvalvojien yliaktiivisuutta, kun otetaan huomioon myös se, että kyseisten talojen kohdalla Punakivenkatu on täysin keskeneräinen ja pysäköintipaikkoja ei ollut siinä vaiheessa merkitty yhtään, kun kyseinen pysäköintivirhemaksu on kirjoitettu. Tätä pysäköinninvalvojien aktiivista toimintaa on alueella jatkunut koko kuluvan vuoden ajan.

Nimimerkki Sivusta seurannut