Vuosaaren aikuisten sosiaalityö tukenasi elämän haasteissa ja kriisitilanteissa

Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta, palvelukeskus Albatrossin neljännen kerroksen B-siivestä, löytyy Vuosaaren aikuissosiaalityön ja nuorten sosiaalityön tiimit. Tiimit ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa Vuosaaren asukkaille tarjolla olevia sosiaalipalveluita. Palvelumme on vapaaehtoista ja maksutonta.

Milloin ja miten yhteyttä

Aikuissosiaalityö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa niin arkielämään liittyvissä haasteissa kuin erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Kun omat tiedot, taidot tai voimavarat eivät riitä, voimme antaa tukea arjessa pärjäämiseen. Ohjausta ja neuvontaa tehdään puhelimitse, etäyhteyksin tai ajanvarauksella

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija – aikuissosiaalityö yhteiskumppanina

Aikuissosiaalityössä tehdään asiakkaan kanssa yhdessä palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri alojen ammattilaisten kanssa aikuissosiaalityö tukee omien tavoitteiden toteutumisessa ja hyvinvoinnin vahvistumisessa asiakkaan elämässä.

Asiakkuus on määräaikainen ja tarvittaessa asiakas saa oman nimetyn omatyöntekijän.

Asiakkaan kanssa tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa pohditaan elämän eri osa-alueita laaja-alaisesti ja pyritään löytämään kipukohtia, jotka mahdollisesti kaipaavat muutosta.

Talousasiat saattavat aiheuttaa huolta; työttömyys, lomautukset, irtisanomiset vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen huomattavasti. Asioiden hoitaminen, kuten laskujen maksaminen ja talouden suunnittelu, voi olla haasteellista.

Oma koti on toimivan arjen perusta. Asumiseen liittyvät haasteet voivat olla asunnottomuutta tai sen uhkaa, kasaantuvaa vuokravelkaa tai korkeat asumismenot.

Hyvinvointi on monen osasen summa. Kriisi omassa tai läheisen elämässä, päihteet tai mielenterveysongelmat voivat kuitenkin olla hyvinvoinnin esteenä. Usein myös ongelmien kasaantuminen vaikeuttaa arkea.

Tunne osallisuudesta, mahdollisuus vaikuttaa asioihin, on tärkeää elämän ja arjen merkitykselliseksi kokemisessa. Työllistyminen ja opintojen aloittaminen tai jatkaminen tuovat onnistumisen tunteita. Yleensäkin se, että päivissä on jotain sisältöä ja rutiineja, luo turvaa ja mielekkyyttä elämään.

Elämä koostuu monesta tekijästä, joiden pohtimisessa ja selvittämisessä aikuissosiaalityössä pyritään auttamaan yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen. Oleellista on ottaa vastuuta omasta elämästään, ja pyrkiä kohti muutosta sopivin tukitoimin.

Jos sosiaalipalvelut ja etuudet ovat epäselviä, ota yhteyttä sosiaalineuvontaan

Mikäli tarvitset neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluista, etuuksien tai tukien hakemisesta ja niihin liittyvissä kysymyksissä, ota silloin yhteyttä sosiaalineuvontaan. Sosiaalineuvonnassa pääset keskustelemaan tilanteestasi ammattilaisen kanssa. Sinulle tehdään kartoitus tilanteestasi ja tarvittaessa ohjataan palveluissa eteenpäin.

Sosiaalineuvonta: Puhelimitse arkisin klo 9–16, puh. 09 310 44400 ja chat  www.hel.fi/sosiaalineuvonta
Normaaliaikoina voit tulla terveysaseman tiloista Kahvikuja 3 A, 2. kerros, löytyvään sosiaalineuvontaan ilman ajanvarausta ma, ke ja to klo 9–15.

Teksti: Sanna Väisänen, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
ja Minna Suoknuuti, yhdyskuntatyöntekijä (Vuosaari–Östersundom)