OmaStadin avulla edistetään Idän olohuoneita nuorille

Idän olohuoneet – nuorille tiloja harrastamiseen, tekemiseen, oleiluun – keräsi OmaStadin äänestyksessä vuonna 2021 kuudenneksi eniten ääniä Helsingin Itäisen suurpiirin alueella. Nuorisotilat avautuvat Puotilan uuden ala-asteen, Vuosaaren Puistopolun peruskoulun ja Vartiokylän ala-asteen tiloihin tämän tai ensi vuoden aikana. 

Idän olohuoneet kaikille nuorille -niminen ehdotus harrastustilojen lisäämisestä Helsingin itäisillä alueilla menestyi OmaStadin viime lokakuussa järjestetyssä äänestyksessä. Ehdotuksen puolesta kampanjoi laaja vapaaehtoisten verkosto Puotila- ja Vuosaari-Seuroista sekä monikulttuurisesta Naapuriäiti-hankkeesta. Molemmilla kaupunginosayhdistyksillä oli kokemusta ensimmäiseltä OmaStadi-kierrokselta, joten osallistuvan budjetoinnin prosessi oli entuudestaan tuttu. Tämä helpotti asian viemistä eteenpäin. Olohuonetoiminta tulee jatkossa tarjoamaan nuorille mahdollisuuden osallistua harrastamista tukevaan vapaa-ajantoimintaan. 

Olohuoneet tulevat myöhemmin olemaan avoimia muutamana iltana viikossa myös alueiden aikuisten harrastetoimintaa varten.

Asiat etenivät yhteistyössä

Edellisellä OmaStadin kierroksella, vuosina 2019–2020, ehdotus ulkoliikuntalaitteista sai Puotilassa enemmän kannatusta kuin ehdotus Puotilan olohuoneesta. Paikalliset asukasseurat jatkoivat ratkaisun etsimistä alueen asukastilojen lisäämiseksi.

Kaupungin asiantuntijat viestivät asukasseuroille, että koulujen tilavuokrausta voisi hyödyntää OmaStadin avulla. Puotila-Seura kartoitti alueen koulujen tarpeita erillistä nuorisotilaa varten. Samalla selvitettiin myös mahdollisuutta vuokrata tiloja koulujen ulkopuoliseen käyttöön. Puotilan ala-aste, Vartiokylän ala-aste ja Puistopolun peruskoulu Vuosaaresta osoittivat kiinnostusta. 

Samoihin aikoihin alueellisessa työpajassa OmaStadin raksalla neljä toisiaan täydentävää ehdotusta yhdistettiin yhdeksi: Idän Olohuoneiksi.

– Isot pyörät lähtivät pyörimään, Puotila-Seuran varapuheenjohtaja Mikko Sorsa kiteyttää.

Kokemus vaikuttamisesta voimaannutti

Järjestökumppanuudet ovat OmaStadissa tärkeitä yhdenvertaisuuden ja osallistujien moniäänisyyden varmistamiseksi. Yksi yhteistyökumppaneista on Naapuriäiti-hanke. Sen tavoitteena on ehkäistä maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymistä ja kannustaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi.

Omastadin ideointivaiheessa Naapuriäidit järjestivät 23 vieraskielisille helsinkiläisille suunnattua työpajaa kahdellatoista eri kielellä. Työpajojen ja osallistumisen tuen lisäksi Naapuriäidit tuottivat monikielistä viestintämateriaalia helsinkiläisten tavoittamiseksi.

Yksi Naapuriäitien työpajoista järjestettiin Helsingin työväenopiston maahanmuuttajien suomen kielen kurssilla, jossa lukutaidottomien maahanmuuttajien haasteet nousivat esille. Osallistujat kaipasivat vertaistukea, mahdollisuutta harrastaa ja toimia yhdessä. Syntyi ehdotus harrastustoiminnasta ja vertaistuesta iäkkäämmille, lukutaidottomille maahanmuuttajille. Tämä aloite sulautettiin myöhemmin Idän Olohuoneet -ehdotukseen, kuten toinenkin äitien riveistä kummunnut aloite kokoontumispaikoista ja edullisista harrastusmahdollisuuksista nuorille. Äänestysvaiheen aikana Naapuriäidit pystyttivät kauppa- ja kulttuurikeskuksiin Pop-up OmaStadi -äänestyspisteitä kannustaen helsinkiläisiä osallistumaan kaupungin kehittämiseen.

Naapuriäitien vapaaehtoistyöntekijä Mounia Noskin mukaan aluksi oli tärkeintä määritellä se, mitä tarvittiin. Sen jälkeen laadittiin toteuttamissuunnitelma. Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijä Hope Nwosu muistuttaa osallistamisen tärkeydestä ylipäänsä.

– Kokemus siitä, että omalla äänellä on väliä voimaannuttaa ja lisää yhteiskunnallista aktiivisuutta, Nwosu sanoo.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Teksti: Helsingin kaupunki