Broändan asemakaavan muutosehdotus vedettiin vielä pois

Broändaan Kallvikintien ja Rantakiventien risteyksen läheiseen rinteeseen Kurkimoisiossa suunniteltujen talojen asemakaavan muutosta piti käsitellä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 29.3. Asia vedettiin kuitenkin pois esittelijän toimesta. Sitä käsitellään uudelleen lautakunnassa lähiaikoina.

Alueelle on myönnetty suunnitteluvaraus asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Uutta asuntokerrosalaa olisi tulossa 3 943 k-m2. Asukasmäärän lisäys olisi noin 90 asukasta.

Lisäksi tonttitehokkuutta on muutosehdotuksessa kasvatettu osalla pientalotonteista. Myös Vartiokylänlahden ekologisen yhteyden edellytykset pyritään turvaamaan muutosehdotuksessa.