Tulevat Vuosaaren kaavavoituskohteet suunnittelu- ja kaavoituskatsauksessa

Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jossa ratkaistaan, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto ja virkistysalueet sovitetaan Helsingissä yhteen. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023 on nähtävillä netissä osoitteessa hel.fi/kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus sisältää koosteen Helsingin merkittävimmistä kaavahankkeista, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa ajankohtaisia eri puolilla kaupunkia. Katsauksesta saa yleistietoa myös muusta kaupunkisuunnittelusta, kaavoituksen vaiheista ja siihen osallistumisesta.

Tarkempaa ja päivittyvää tietoa vireillä olevista suunnitelmista löytyy Helsingin karttapalvelusta (kartta.hel.fi/suunnitelmat). Sieltä löytyvät muun muassa kaavahankkeisiin liittyvät dokumentit, aikataulut ja yhteystiedot.

Vuosaaren osalta kaavoituskatsauksessa on mainittu seuraavia lähiaikojen kohteita:

Pohjoisen liikekeskustan asemakaavaehdotus valmistuu arviolta vuoden 2024 aikana.

Vuosaaren Pohjoinen ostoskeskus.

Pohjoisen lähikeskustan alue. Pohjoisen ostoskeskuksen aluetta kehitetään. Ostarin tilalle tulevaan keskustakortteliin on tulossa asumista, erityisasumista, päiväkoti ja liiketiloja. Ehdotus asemakaavasta valmistuu arviolta vuoden 2024 aikana.

Heteniityntien koulun laajennus. Alueelle tulee koulutiloja, päiväkoti ja liikuntatiloja. Ehdotus asemakaavasta arviolta vuoden 2024 aikana.

Heteniityntien koulualueen asemakaavaehdotus valmistunee vuoden 2024 aikana.

Heteniityntien koulualueen asemakaavaehdotus valmistunee vuoden 2024 aikana.

Kulttuurikortteli Vuotalon itäpuolella. Entinen lukio puretaan. Kortteliin tulee asuntoja, työpaikkoja. Kaupunki etsii kumppania kilpailun avulla. Kilpailun tarkoitus ratketa vuoden 2023 aikana.

Furumonkuja 1 ja 3 Aurinkolahdessa. Tarkastellaan asuintonttien rakennusoikeutta. Kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville vuoden 2023 aikana.

Kallahden suunnitteluperiaatteita valmistellaan vuoden 2023 aikana.

Vuosaarenlahden pienvenesatamaa laajennetaan. Kaavaehdotus valmistunee keväällä 2024.

Vuosaarenlahden pienvenesatamaa laajennetaan. Kaavaehdotus valmistunee keväällä 2024.

Vuosaarenlahden pienvenesatama. Satamaa laajennetaan. Kaavaehdotus valmistunee keväällä 2024.

Omenamäen Omenapuiston ympäristö. Punakanelinkujan rakentamattomille asuintonteille laaditaan uusi suunnitelma. Päiväkodin mahdollinen laajentaminen. Asemakaavatyö aloitetaan arviolta vuoden 2023 lopulla.

Ramsinniemen pohjoisosan kaupungin omistamien tonttien ja rakennusten käytön ratkaiseminen, yksityisten tonttien rakennusoikeuksien päivittäminen. Asemakaavaehdotus valmistunee vuoden 2024 aikana.

Muita Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2023:n esittelemiä Vuosaaren kohteita ovat uusi pelastusasema Porslahdenpuiston reunaan, Vuorannan viereisten tonttien rakentaminen sekä Nordsjön kartanon pohjoisosa.