Lähtöjä Uutelassa

Laiva lähtee.

Jäät lähtivät rannasta ja konttilaiva, yksi monista… Kuva: Matti Koivisto