Meri-Rastila suurten mullistusten edessä

Kuva Meri-Rastilan torilta. Numero 1. Hoasin talot Harustiellä on suunniteltu purettaviksi ja korvataan uusilla, aikataulu ei ole vielä tiedossa. Numero 2. Merirasti-kappeli, kohtalo on vielä auki. Numero 3. Merilahden peruskoulu ja päiväkoti puretaan ja korvataan uudella korttelitalolla (koulu, päiväkoti, nuorisotalo ja asukastilat), rakentamisaika on 2026–28. Numero 4. Entinen terveysasema on esitetty kaavassa säilytettäväksi ennallaan. Numero 5. Meri-Rastilan ostoskeskus, purut on mahdollista aloittaa vuosina 2024–25.

Kuva Meri-Rastilan torilta. Numero 1. Hoasin talot Harustiellä on suunniteltu purettaviksi ja korvataan uusilla, aikataulu ei ole vielä tiedossa. Numero 2. Merirasti-kappeli, kohtalo on vielä auki. Numero 3. Merilahden peruskoulu ja päiväkoti puretaan ja korvataan uudella korttelitalolla (koulu, päiväkoti, nuorisotalo ja asukastilat), rakentamisaika on 2026–28. Numero 4. Entinen terveysasema on esitetty kaavassa säilytettäväksi ennallaan. Numero 5. Meri-Rastilan liikekeskus, purut on mahdollista aloittaa vuosina 2024–25.

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavasta tehdyt jatkovalitukset on hylätty ja kaava kuulutettu lainvoimaiseksi 3.11.2022. Tämä tietää sitä, että alueelle on mahdollista rakentaa asunnot 2 400 uudelle asukkaalle. Osa rakentamisesta on nk. purkavaa täydennysrakentamista. Osa nykyisistä rakennuksista voidaan purkaa uusien tieltä lisäten rakentamisen tehokkuutta ja eri asumismuotoja. Alueen rakentaminen alkaa ensin kaduista, arviolta vuosina 2023–24. Koko Meri-Rastilan länsiosan rakentaminen ajoittuu pitkälle aikavälille.

Meri-Rastilan länsiosan kaavakuva

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan muutosehdotus näyttää tältä. Karttaan on merkitty uudet talot valkoisella, olemassa olevat rakennukset harmaalla ja uudet pysäköintitalot sinisellä. Osa nykyisistä rakennuksista on siis tarkoitus korvata uusilla taloilla.

Karttaan on merkitty valkoisella uudet rakennukset, harmaalla nykyiset säilyvät rakennukset ja sinisellä parkkitalot. Parkkitalojen rakentaminen ajoittuu yhteen viereisten asuinkortteleiden rakentumisen kanssa.

Meri-Rastilan liikekeskus

Rakentaminen alkaa Meri-Rastilan liikekeskuksen alueen ympäristöstä ja Haruspuistoon sijoittuvien uusien puistotonttien rakentamisella arviolta vuonna 2024–25.

Rakentaminen alkaa Meri-Rastilan liikekeskuksen alueen ympäristöstä ja Haruspuistoon sijoittuvien uusien puistotonttien rakentamisella arviolta vuonna 2024–25.

Meri-Rastilan tie 9

Kaava mahdollistaa Meri-Rastilan tie 9:n talojen purkamisen. Taloyhtiö etsii uusille taloille rakentajaa. Rakentaminen saattaa siirtyä myöhempään ajankohtaan.

Kaava mahdollistaa Meri-Rastilan tie 9:n talojen purkamisen. Taloyhtiö etsii uusille taloille rakentajaa. Rakentaminen saattaa siirtyä myöhempään ajankohtaan.

Meri-Rastilan tie 26

Meri-Rastilan tie 26:n purkaminen ja korvaaminen uusilla ajoittuu arviolta vuosille 2026–27. Daghemmet Strandbodenin (Prammikuja 3) lapset siirtyvät väistöön vuonna 2026, jotta korttelin vaiheittainen toteutus voi alkaa.

Meri-Rastilan tie 26:n purkaminen ja korvaaminen uusilla ajoittuu arviolta vuosille 2026–27. Daghemmet Strandbodenin (Prammikuja 3) lapset siirtyvät väistöön vuonna 2026, jotta korttelin vaiheittainen toteutus voi alkaa.

Meri-Rastilan tie 19

Meri-Rastilan tie 19:sta sijaitsevien Hekan talojen purut alkavat tämänhetkisten tietojen mukaan vuonna 2027.

Meri-Rastilan tie 19:sta sijaitsevien Hekan talojen purut alkavat tämänhetkisten tietojen mukaan vuonna 2027.