Tietunnelin varareittiä parannetaan

Vuosaaren tietunneli ja tunnelin varareitti.                  Kuva: Fintraffic

Vuosaaren tietunneli ja tunnelin varareitti. Kuva: Fintraffic

Vuosaaren tietunnelin varareittiä välillä Itäväylä–Kallvikintie–Niinisaarentie–Vuosaaren satama parannetaan syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana. Reitin sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan erityisesti liittymissä ja suojateiden kohdalla, jotta reitti olisi mahdollisimman toimiva liikennemäärän kasvaessa.

Suurimmat toimenpiteet ovat lisäkaistojen rakentaminen Itäväylän ja Kallvikintien liittymään sekä Niinisaarentien ja Kallvikintien kiertoliittymään. Parannuksia tehdään myös Niinisaarentien ja Porslahdentien liittymässä sekä Niinisaarentien ja Satamakaaren liittymässä, jotta ne palvelisivat erikoiskuljetuksia jatkossa entistä paremmin. Reitin varrelle on suunniteltu myös muita pienempiä parannuksia muun muassa liikenteenohjaukseen.

Mittaustöitä tehdään maaliskuussa

Varareitin suunnitteluun kuuluvia mittauksia ja pohjatutkimuksia tehdään maaliskuussa viikoilla 11–13. Pohjatutkimukset saattavat aiheuttaa lyhytkestoista haittaa liikenteelle. Reitin varrella tehtävät mittaukset ja pohjatutkimukset pyritäänkin ajoittamaan ajankohtiin, jolloin liikenne on vähäisintä.

Tietunnelia uudistetaan

Varareitin parantaminen on osa Vuosaaren tietunnelin teknisten järjestelmien uusimishanketta, jonka on suunniteltu alkavan vuonna 2025. Työt edellyttävät tunnelin pidempikestoista sulkemista, jolloin varareitti toimii tunnelin ensisijaisena kiertotienä.

Vuosaaren tunnelin teknisten järjestelmien uusinta -hankkeessa uudistetaan kaikki Vuosaaren satamaan johtavan tietunnelin turvajärjestelmät sekä muu tunnelitekniikka. Samassa yhteydessä tehdään muun muassa korjauksia tunnelin rakenteisiin. Hankkeeseen sisältyvät myös varareitillä tehtävät muutostyöt. Tästä artikkelista voit lukea lisää Vuosaaren tietunnelin järjestelmien uusimishankkeesta.

Varareitin suunnittelusta vastaavat Helsingin kaupunki ja ELY-keskus. Tunnelihankkeesta ja rakennustöiden toteuttamisesta varareitillä vastaa Fintraffic.