Lautakunta hyväksyi Meri-Rastilan asemakaavan länsiosan

Meri-Rastilan ostoskeskus.

Meri-Rastilan ostoskeskus.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 10.9. Hyväksytty kaavaehdotus kattaa Meri-Rastilan länsiosan.

Hyväksyessään ehdotuksen lautakunta edellytti, että jatkosuunnittelussa selvitetään, voisiko Rysäpuiston ja Ole Kandelinin puiston kohdalla ekologisia käytäviä leventää rakennusten toisenlaisella sijoittamisella. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös erikseen hyväksyttyjen asemakaavojen yhteisvaikutus ympäristöarvoihin.

Lautakunta evästi suunnittelijoita myös kiinnittämään huomiota pysäköinnin toteuttamiseen siten, ettei kadunvarsipysäköintiä toteuteta paikkoihin, joissa se haittaisi liikenteen sujuvuutta. Kadunvarsipaikat pitää toteuttaa niin, ettei niitä käytetä autojen pitkäaikaissäilytykseen, ja lumenaurauksen onnistuminen varmistetaan esimerkiksi rajoittamalla pysäköintiä tiettyinä ennalta määriteltyinä ajankohtina.

Kaavaehdotus on nähtävillä osoitteessa hel.fi/kaavakuulutukset Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotus viimeistellään muistutusten ja viranomaisilta saatujen lausuntojen pohjalta, ja ehdotus tulee uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Tarkistettu ehdotus tulee lautakuntaan näillä näkymin ensi kevään aikana. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotus on tavoitteena viedä lautakunnan käsittelyyn joulukuun 2019 aikana. Asemakaavan jakaminen kahteen osaan johtuu alueen talonrakennushankkeiden aikatauluista.