Uusia luonnonsuojelualueita perusteilla

Pormestarinluodot. Kuva: Jere Salminen

Pormestarinluodot. Kuva: Jere Salminen

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut esityksen Madeluodon, Pormestarinluotojen ja Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Luodot kuuluvat Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteisiin. Suojeluesityksillä pyritään turvaamaan luotojen pesimälinnusto.

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Vuosaaren Skatanniemen edustalla. Se kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. Luotojen kalalokki- ja lapintiirayhdyskunnat ovat Helsingin saariston suurimpia. Myös pesivien haahkaparien määrä on merkittävä, ja erittäin uhanalainen tukkasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voimin. Lisäksi muun muassa räyskä ja karikukko ovat pesineet vähälukuisina luodoilla.

Rajoituksia maihinnousuun ja liikkumiseen

Suojeluesityksillä halutaan turvata Madeluodon, Pormestarinluotojen ja Kajuuttaluotojen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräyksillä estetään liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö kieltämällä maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8.

Luonnonsuojelualueiden perustamisesityksiin on liitetty hoito- ja käyttösuunnitelmat. Luodoilla keskitytään erityisesti haitallisten vieraslajien torjuntaan, erityisesti pienpetojen pyyntiin. Minkki ja supikoira heikentävät merkittävästi lintujen pesimätulosta saaristossa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kokouksessaan 7.11.2019 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle näiden kolmen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.