Ruoppauslouhetta Hernesaareen sekä lisää aurinkopaneeleja satamaan

Kuva: Eero Honkanen

Vuosaaren meriväylän syventämisestä syntyvä louhe hyödynnetään Hernesaaressa. Vuosaaresta on tuotu louhetta Hernesaareen jo noin 210 000 m2. Louheen 21 kilometrin matka tehdään meritse, mikä vähentää osaltaan ruuhkaa Helsingin kaduilla.

Hernesaaren ruoppaus- ja täyttötyöt jatkuvat vielä vuoden 2021 puolella. Alueella tarvittavien meritäyttöjen määrä on kokonaisuudessaan 1 200 000 kuutiometriä. Hernesaareen rakennetaan 2020-luvulla noin 7 500 asukkaan merellinen kaupunginosa.

Aurinkopaneeleja satamaan

Satama kasvatti uusiutuvan energian tuotantoaan ja lisäsi mittavasti aurinkopaneeleja sekä Vuosaaren satamaan että Länsiterminaali 2:lle. Voimalat otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020.

Helsingin Sataman tavoitteen mukaan sen oma toiminta on 100% hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Vaativa tavoite on mahdollista saavuttaa, kun energiankulutusta vähennetään huomattavasti ja jäljelle jäävä kulutettava energia hankitaan hiilivapaista energianlähteistä.

Uusiutuvan aurinkoenergian käytön lisääminen on yksi ratkaisu. Se on käytön aikana päästötöntä ja se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta. Helsingin Satama otti ensimmäiset aurinkopaneelinsa käyttöön vuonna 2016 Vuosaaren sataman melumuurin kupeessa.

Nyt uusia aurinkopaneeleita on asennettu Vuosaaren V6- ja V7-rakennusten katolle yhteensä 307 kpl. Länsiterminaali 2:n katolle tullaan asentamaan yhteensä 200 paneelia.

Uusien voimaloiden vuosituotto on yhteensä noin 145 MWh, mikä vastaa lähes 100 kerrostaloasunnon tai 10 omakotitalon vuosikulutusta. Laskennallinen CO2-päästöjen vähenemä tulee olemaan noin 20 000 kg vuodessa.

Voimaloiden tuotoilla satama vähentää sähkönostotarvettaan: aurinkovoimaloiden tuottama uusiutuva sähkö kulutetaan Vuosaaren ja Länsiterminaali 2:lla rakennuksissa, esimerkiksi ilmanvaihtokoneissa ja valaisimissa.