Uutelan kaava jäi pöydälle

Nuottasaareen johtavan sillan porttiin on kohdistettu ilkivaltaa.

Nuottasaareen johtava silta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 8.6. jättää kahdeksi viikoksi pöydälle Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sen asettamisen nähtäville.

Uutta asemakaavoitettua palvelu- ja/tai asuntokerrosalaa olisi 735 k-m² ja matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevaa kerrosalaa 180 k-m². Alueen olemassa olevat pihapiirit on rakennettu ennen asemakaavoitusta, joten toteutuva rakentamisen lisäys olisi yhteensä n. 500 k-m². Asukasmäärän lisäys olisi enintään n. 10. Kaavaratkaisun toteuttaminen laajentaisi Vuosaaren virkistyskäytössä olevia merenranta-alueita n. 5 ha.