Vuosaaren monipuolinen luonto, osa 4: Mustavuori

Punarinta ruokkii käenpoikasta.

Punarinta ruokkii käenpoikasta.

Mustavuori on neljäs Vuosaaren luontoalueista. Mustavuorella merkittävintä ovat lehdot.  Maaperässä on paikoin paljon kalkkia, ja täällä on vanhojen kalkkikaivosten lampia sammakoille ja ruutanoille. Mustavuoren lehto on yhdistetty Natura 2000-alueeseen Östersundomin lintualueiden kanssa.

Lintulajisto metsissä on huomattava, ainakin muuhun Helsinkiin verrattuna. Kehrääjä, pyy, töyhtötiainen, sirittäjä, kanahaukka, kultarinta, pikkusieppo, tiltaltti, punatulkku, palokärki sekä metsäviklo ovat alueen lintuja. Pohjantikkakin on joskus pesinyt Mustavuorella. Mäyrä kaivelee luoliaan, ketut etsivät ruokaa aktiivisesti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kotkansiipiä Mustavuoressa.

Kotkansiipiä Mustavuoressa.

Mustavuoren lehto on pääasiassa mäen pohjois- eli Mellunmäen puolella, Itäväylän lähellä. Tien ja metsän välissä on luhtaa, joka siis aikaisemmin oli merta ja teki Vuosaaresta saaren, siellä näkee hirviä ja metsäkauriita. Pajut kukkivat komeasti luhdan ojissa huhtikuussa raviten joukon varhaisia hyönteisiä, täällä on hyviä paikkoja katsella kevään perhosia.

Lehdossa on pähkinäpensaiden antamaa tunnelmaa. Valko- ja sinivuokot kukkivat juuri, vähälukuisempia lehtokasveja ovat lehtokielo, keltavuokko ja lehtosinijuuri. Kasvillisuus vaihtelee kuivista rinnelehdoista tuoreisiin, reheviin lehtipuulehtoihin ja karumpiin kuusikkolehtoihin sekä kosteisiin saniaislehtoihin ja lehtokorpiin. Täällä on hyviä polkuja runsaasti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kyykoiras keväällä.

Kyykoiras keväällä.

Vuosaari on aina ollut kuuluisa käärmeistään, ja Mustavuori on Helsingin parasta käärmealuetta. Käärmeellä tarkoitetaan tässä myös sisiliskoja ja vaskitsoja. Rantakäärmeille on ruokaa kaivoslammissa ja Porvarinlahden ruovikoissa. Kyyt saalistelevat metsien reunoilla ja avopaikoissa. Rupikonnat ja sammakot kutevat kaivoslampiin. Viitasammakkoja kuulee satunnaisesti, niitä on Uutelassa, Porslahdessa ja golfkentän  laitamilla enemmän. Vesiliskoja on runsaasti kaivoslammissa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen..

Keltavuokko.

Keltavuokko.

Perhosia on runsaasti Mustavuoren reunoilla ja jätemäen juurella, muun muassa isokultasiipi, karttaperhonen, haapaperhonen, pikkuhäiveperhonen, isonokkosperhonen, ritariperhonen ja kuusamakiitäjä ovat sangen säännöllisiä, mutta vuodesta riippuvaisia lentäjiä. Muita hyönteisiä on runsaasti esimerkiksi sähkölinjojen alla ja Porvarinlahden ruovikoissa. Pienessä kaivoslammessa on monimuotoinen kovakuoriaislajisto suursukeltajineen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Lumikko.

Lumikko.

Jäte- eli täyttömäki on entisen kaatopaikan kohdalla. Kaupungin puisto-osasto rakentaa sinne luonnollisen luonnon ja puutarhan sekoitusta. Vadelmia on paljon, samoin lintumiehiä mäen päällä muuttavia harvinaisuuksia etsimässä. Pesimälinnustosta voidaan mainita pikkulepinkäiset ja ruisrääkät.  Nyt keväällä voi itse kukin kavuta aamuvarhaisella mäelle muuttolintuja laskemaan.

Teksti ja kuvat: Antti Koli
(Kirjoittaja on vuosaarelainen tietokirjailija ja valokuvaaja)