Mustavuoren puolesta

6.10. käynnistyneessä OmaStadi-äänestyksessä Elämysten Mustavuori on nyt uudelleen ehdolla. Valittujen ehdotusten esittelyteksti on Mustavuoren kohdalla varsin yleisluontoinen. Tässä haluan esittää täydentäviä lisätietoja.

Ensimmäisellä kerralla ideana oli Mustavuoren alueelle sijoittuva opastein merkitty luontopolku. Ideoita yhdisteltäessä lopulliseen ehdotukseen lisättiin ulkoilijoiden tukikohdaksi tarkoitettu kota ja vierailua helpottava varustelu: kuivakäymälä ja puuliiteri. Silloinen Itäisen suurpiirin käyttöön varattu budjetti ehti täyttyä muilla, myös Vuosaarta parantavilla, toimilla. Tällä kertaa budjetti on selvästi antoisampi.

Mustavuori sekä nyt jo valmiiksi saatu Vuosaarenhuippu siihen liittyvine rakennelmineen täydentävät erinomaisesti toisiaan. Niinisaarentien ja Itäväylän välissä ne ovat yhtenäinen alue, mikä sopii kaikkien, ei vain vuosaarelaisten, virkistäytymiseen. Elämysten Mustavuori olisi voinut yhtä hyvin sopia koko Helsinkiä koskevalle listalle. Nyt hankkeen toteutuminen on meidän vuosaarelaisten aktiivisuuden varassa.

Tässä asiassa ratsastan lainahevosella. Omien ideoiden puuttuessa halusin vain varmistaa, että jo useita vuosia aikaisemmin esitetty hyvä yksityiskohtainen suunnitelma luontopolusta ei unohtuisi Helsingin herroilta. Polkusuunnitelman tekivät vuosaarelaiset luonnontieteilijät Matti Tikkanen ja Pasi Heikkilä. Julkaisemassaan ehdotuksessa he korostivat luontopolun merkitystä opetus- ja virkistyskäytössä. Vuosaari-Säätiö palkitsi heidät ja heidän työnsä kunniamaininnalla vuonna 2010.

Matti Kanerva