Villenkallion kaava läpi valtuustossa – asukasmäärän lisäys 500 asukasta

Havainnekuvassa Rastilantie 2:een suunniteltuja taloja. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Havainnekuvassa Rastilantie 2:een suunniteltuja taloja. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.2. asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Rastilantie 2:n tontille voi rakentaa kuusi 7–8-kerroksista asuinkerrostaloa ja Airoparintie 1–3 nykyiset 2-kerroksiset asuinkerrostalot voi purkaa ja korvata kolmella 4–8-kerroksisella puurakenteisella asuinkerrostalolla. Purkaminen ei ole ajankohtaista ennen 2030-luvun loppupuolta. Asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta.