Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa lausunnossaan Rastilan leirintäalueen kehittämistä kaupunkimatkailukohteena

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli vuoden 2021 viimeisessä kokouksessaan 21.12. Rastilan leirintäalueen tulevaisuutta matkailualueena. Valtuutettu Jape Lovén (sd.) ja 22 muuta valtuutettua jättivät 21.10.2020 valtuustoaloitteen Rastilan leirintäalueen säilyttämisestä ja kehittämisestä matkailualueena, eikä sen muuttamista tulevaisuudessa asuinalueeksi. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tuota aloitetta sille määrätyssä vuoden määräajassa 21.12.2021 pitämässään kokouksessaan.

Maankäytön yleissuunnittelu -palvelussa selvitettiin uuden metsäleirintäalueen sijoittumisedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle, nk. Ultunan portin alueelle. Selvityksessä todetaan, että Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippumattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Tältä osin tilanteen voitiin todeta muuttuneen valtuustokäsittelystä 16.6.2021, jolloin perusteena asian palauttamiselle uudelleenvalmisteluun oli, että ”korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa”.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Eveliina Heinäluoman (sd.) jättämän ja Mia Haglundin (vas.) kannattaman vastaehdotuksen, jossa todetaan: ”Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteiden kehittämistä sen rinnalla.”

Näin Rastilan leirintäalue kehitettävänä ja jatkossa vahvasti panostettavana matkailukohteena sai siis entistä selvemmän tuen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa.