Vietämme diakonian juhlavuotta

Tänä vuonna seurakunnissa vietetään diakonian juhlavuotta, niin myös täällä Vuosaaressa. Diakonian perusajatuksena on auttaa siellä, mihin muu apu ei yllä. Tämä apu näyttäytyy erilaisissa elämäntilanteissa niin aineellisena auttamisena kuin myös henkisenä apuna. 

Korona on aiheuttanut erilaisia ongelmia ihmisten ja perheiden elämään. Nyt sellaisten perheiden määrä, jotka eivät aiemmin ole tarvinneet taloudellista tukea tai ruoka-apua, on lisääntynyt. Perheiden tukemiseen on tarvittu kolmannen sektorin erilaisia toimijoita, kuten järjestöjä ja diakonia-työtä. Korona-aika on näyttänyt selvästi, että seurakuntien diakoniatyö on varsin nopeasti ja ketterästi vastannut muuttuneeseen tilanteeseen.  

Mielestäni diakonia on kirkon toiminnan sydän. Se sykkii lämpöä ja välittämistä, joka välittyy kirkosta ulospäin meille tavallisille vuosaarelaisille. Diakoniatyötä pitää puolustaa ja sen toimintaedellytykset jatkossakin turvata. Osaamista diakoniatyöntekijöillä on Vuosaaren seurakunnassa. Olette juhlavuotenne ansainneet. Teette hienoa, merkityksellistä ja arvokasta työtä! 

Sari Kumin,
srk-neuvoston jäsen, Vuosaari