Villenkallio eteni muutettuna kaupunkiympäristölautakunnassa

Havainnekuva Kallvikintieltä Rastilantie 2:een päin. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 26.4. nk. Villenkallion tarkistettua asemakaavaa ja sen muutosehdotusta. Kaava tähtää kuuden kerrostalon rakentamiseen Rastilantie 2:ssa ja kolmen puukerrostalon rakentamiseen nykyisten II-kerroksisten talojen tilalle Airoparintie 1–3:ssa. Asemakaavassa tarkastellaan myös viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä ympäröiviä katualueita.

Villenkallion kaava-asia jäi kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 26.4. vielä pöydälle Arvind Ramachandran (vas.) ehdotuksesta, mutta 3.5. kokouksessa asia eteni esittelijän ehdotuksesta poiketen. Mia Haglundin (vas.) ja Maria Hjeltin (sd.) vastaehdotuksessa todettiin: ”Lisäksi lautakunta toteaa, että korttelin 54013 rakennusten purkaminen on hyvä toteuttaa vasta siinä vaiheessa, kun nykyiset rakennukset tulevat teknisen käyttöikänsä päähän.” Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 9–4.