Mistä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen budjetin jatkuva alittuminen johtuu?

Mitä köyhyys on Vuosaaressa tapahtuma Mosaiikkitorilla 17.10.2018. Kuva: Jenna Lehtonen

Diakoniatyössä ohjaamme taloudellisissa vaikeuksissa olevia ihmisiä hakemaan yhteiskunnan viimesijaista Kelan perustoimeentulotukea sekä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea Helsingin kaupungilta. Ehkäisevällä toimeentulotuella edistetään sosiaalityön asiakkaan tai hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Yksittäisen ihmisen elämässä saadun avun merkitys saattaa usein olla kriittinen.

Tänä vuonna jaamme diakoniatyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiesten huolen siitä, että vaikka toimeentulotuen saajien määrässä vuosina 2017–2021 ole tapahtunut huomattavaa muutosta, myönnetyn tuen määrä on kuitenkin puolittunut viidessä vuodessa. Mitä on tapahtunut?

”Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen 2021 mukaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menoihin oli talousarviossa varattu 15,0 miljoonaa euroa. Toteutuneet toimeentulotukimenot 11,6 miljoonaa euroa alittivat kuitenkin käytettävissä olleet määrärahat 3,4 miljoonalla eurolla.”

Onkin tärkeää selvittää, mistä budjetin jatkuva alittuminen johtuu ja miksei tätä tuen muotoa hyödynnetä täysmääräisesti siihen osoitettujen varojen puitteissa.

Yhteisenä huolenamme on, miten viimesijaisen taloudellisen tuen jatkuva väheneminen vaikuttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin helsinkiläisiin.

Tervetuloa keskustelemaan köyhyydestä YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10 klo 16-18 Mosaiikkitorille. Mitä köyhyys on nyt ja mitä pitäisi tehdä?

(Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2021 kaupunginhallitukselle.)

Teksti: Tuula Mäkinen,
johtava diakonian viranhaltija,
Vuosaaren seurakunta