Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Säästörastin tontin esisopimuksen

Havainnekuva Kallvikintieltä Rastilantie 2:een päin. Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 4.10. kokouksessaan kaupungin ja Asunto Oy Säästörastin (Rastilantie 2) kiinteistökaupan esisopimuksen ja maankäyttösopimuksen.

Tontille on tulossa uusia kerrostaloja. Tontti kuuluu lähes kokonaan kerrostalojen korttelialueeseen. Tontista muodostettaviin uusiin tontteihin tulee asuinrakennusoikeutta yhteensä enintään  30 900 k-m² ja liiketilan rakennusoikeus on yhteensä vähintään 400 k-m². Lisäksi katualueeseen kuuluu 16 m².