Valtuusto hyväksyi Mosaiikkikorttelin kaavamuutoksen

Kortteli on Columbuksen, Vuotalon ja Vuosaaren metroaseman, lukion sekä urheilutalon välissä.

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 7.12. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren keskustan länsiosan eli nk. Mosaiikkikorttelin kaavamuutoksen. Kaavamuutoksella Vuosaaren keskustassa sijaitseva alue täydentyy asumista ja liiketiloja yhdistävällä keskustakorttelilla ja urheilutalon laajennuksella.

Vuosaaren läntisen keskustan asemakaavan muutos koskee aluetta Tyynylaavantien ja Vuosaarentien välillä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien työpaikkojen sijoittumisen, keskusta-asumisen, virkistyspalvelujen kehittymisen sekä pikaraitiotien rakentamisen Vuosaaren keskustaan. Kaavamuutoksen yhteydessä mahdollistetaan myös olemassa olevan Mosaiikkipuiston parantaminen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

näkymä Valkopaadentieltä bussiterminaalin siirryttyä.

Näkymä Valkopaadentieltä bussiterminaalin siirryttyä. Havainnekuva: L Arkkitehdit Oy

Uutta asuntokerrosalaa on kaavaratkaisussa tulossa 24 900 k-m2 ja toimitilakerrosalaa 1 750 k-m2. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle tulee noin 450 uutta asukasta ja 120–160 työpaikkaa.

Valtuuston kokouksessa kaupunginvaltuutetut Ville Jalovaara (sd.) sekä Laura Korpinen (ps.) esittivät asiasta palautusehdotuksen: ”Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asemakaavan valmisteluun. Vuosaaren keskustaan kaavoitetaan asuntokorttelin sijaan palvelukortteli.” Palautusehdotus hävisi äänestyksessä, ja Jalovaara jätti kaavamuutoksen hyväksymisestä eriävän mielipiteen: ”Jätän päätöksen eriävän mielipiteen. Vuosaaren asukasmäärän kasvattaminen ilman, että asukkaille voidaan taata riittäviä peruspalveluita, on Suomen suurimman lähiön kehittämisen kannalta kestämätön tie.”