Ratsastuskeskukselle suunnitteluvaraus Mustavuoreen?

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 25.4.2023 kokouksessaan ehdotusta, jossa se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Helsingin Hevosurheilukeskus Oy:lle varataan Mustavuoresta, läheltä entisen kaatopaikan tietä, 29 641 m²:n suuruinen alue ratsastuskoululiiketoiminnan suunnittelua varten. Suunnitteluvaraus olisi voimassa 31.5.2024 saakka. Asia jätettiin pöydälle 23.5. kokoukseen saakka.

Varattavalla alueella on voimassa asemakaava, joka on saanut lainvoiman 2.8.2002. Varausalue on VU-aluetta (urheilu- ja virkistyspalvelualue ratsastuskoulua varten), ja rakennusoikeutta siellä on 2 700 k-m². Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyisivät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Esittelijä perusteissa varaukselle todetaan esimerkiksi, että Itä-Helsingissä ratsastustoimintaa löytyy ainoastaan Talosaaresta. Vuosaaren sijoittuva ratsastuskoulutoiminta olisi kannatettavaa kaikille avoimen ratsastustoiminnan sekä -koulun sijainnin vuoksi. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on jättänyt 25.4.2023 Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kannanoton koskien alueen varaamista Mustavuoresta suunniteltua ratsastuskeskusta varten. Siinä todetaan esimerkiksi:

”Varausalueella on lainvoimainen, mutta yli kaksikymmentä vuotta vanha asemakaava voimassa entisen kaatopaikan tien varrella. Paikka on nykyään hyvinkin arvokkaaksi todettua metsäaluetta. Kaava on vanhentunut, minkä vuoksi alueen varaamista ratsastuskoulutoiminnalle tulee tarkastella uudessa valossa. Arvokkaimmat luontoalueet tulisi säästää myös kaupunkistrategian mukaan.”