OmaStadi-ehdotukset arvioitaviksi

Mustankivenpuiston suihkulähteen kunnostusta on ehdotettu.

Mustankivenpuiston suihkulähteen kunnostusta on ehdotettu.

Helsinkiläiset saivat 2.–15. lokakuuta ehdottaa, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Tätä mahdollisuutta käytettiin aktiivisesti. Ehdotuksia tehtiin tasaisesti eri puolille kaupunkia. Erityisen suosittuja teemoja olivat luonto ja lähiympäristö.

OmaStadissa kuntalaisten ehdotuksiin Itäisellä ja Östersundomin alueella tullaan käyttämään yli 1,5 miljoonaa euroa.

Ehdotusajan sulkeutumisen jälkeen kaupunki arvioi ehdotukset sekä laskee niille kustannusarviot. Ehdotuksia voidaan myös yhdistellä ja muokata niin, että ne voivat edetä äänestykseen. Asukkaat saavat äänestää ehdotuksista keväällä 2024. Sen jälkeen toteutukseen äänestettyjä ehdotuksia kehitetään yhdessä. Lopuksi alkaa toteutuksen suunnittelu ja toteutus, joka jatkuu useamman vuoden.

Oheen on kerätty joitakin Vuosaarta koskevia ehdotuksia tiivistettynä perusteluineen. Kaikkiin ehdotuksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa omastadi.hel.fi

Katuarboretumeja vanhaan Vuosaareen

Vanhan Vuosaaren eli Keski-Vuosaaren luonnonläheisyyttä voisi korostaa istuttamalla alueelle lehtipuita sekä asuinkatujen että Vuosaaren keskuspuiston varrelle. Erilaiset puulajit eri sijainneissa loisivat ”arboretum-bulevardeja”.

Säpinää Kulttuuritila Merirastiin

Merirasti-tilan ja torin kehittäminen Meri-Rastilan sydämeksi, joka sykkii toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Luo mahdollisuuksia kohtaamisiin, ideoiden toteuttamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen alueen ihmisten hyväksi. Esitämme, että kaupunki ottaisi vastuulleen maksaa Kulttuuritila Merirastin kiinteistövuokran ensi vuodelle. Mahdollisen välitilan jatkuessa niin kauan kuin tarvitaan.

Kangaslampi kuntoon

 

Kangaslampi alkaa olla kasvanut umpeen ja liettynyt. Lampi tulisi kunnostaa ja myös lammen ympäristöä voisi varovasti kohentaa. Mitään suuria raivauksia, joissa vanhat puut ja pensaikot kärsisivät, on syytä välttää, mutta lampi tarvitsee apua.

Aita Kallvikintielle

Lidl-myymälän ja vastakkaisen bussipysäkin väliin tulee katualueen keskelle asentaa aita. Tällä hetkellä ihmiset lapsista vanhuksiin poukkoilevat pysäkin kohdalla joskus vilkkaasti liikennöidyn Kallvikintien yli, kun eivät jaksa kävellä 20 metrin päässä olevalle suojatielle. Päivittäin on vaaratilanteita tämän takia ja usein puhelimeen tuijottaminen on tärkeämpää kuin liikenteen seuraaminen.

Mustankivenpuiston suihkulähteen kunnostus

Mustankiven puistossa sijaitseva suihkulähde ei ole ollut toiminnassa aikoihin. Kunnostetaan suihkulähde ja sen yhteydessä oleva valotaideteos ja lisätään näin Mustankivenpuiston viihtyisyyttä.

Grillauspaikkojen uusinta

Kallahden uimarannan grillauspaikkojen korjaus sekä pöytien muuttaminen kiinteiksi sekä sellaisiksi, joita ei voida siirtää grillipaikkojen läheisyydestä pois.

Heteniitynkentän ulkokuntosalin laajennus

Nykyistä monipuolisempien treenimahdollisuuksien varmistamiseksi ehdotan otsikossa mainitun ulkoliikuntapaikan laajentamista. Ehdotus sisältää kaksi kohtaa:  Lisäpainopakkojen asentaminen olemassa oleviin laitteisiin soveltuvin osin ja uusien David-laitteiden (1–2) asentaminen aiempaa monipuolisemman käytön mahdollistamiseksi.

Kaahailun hillitseminen korotetuilla suojateillä

Tehdään Vuosaaresta turvallisempi lisäämällä yksi tai useampi korotettu suojatie Leikosaarentien varteen, ensisijaisesti puiston lähistöön, ehkä myös Iiluodontien varteen.

Kokoontumistilojen puute

Vuosaaressa on isoja asuntoyhtiöitä, jotka tarvitsevat suuria kokoustiloja. Vanhan lukion auditorio, joka oli käytettävissä, ei enää ole. Uuden lukion tiloja ei myöskään ole saatavilla. Vuosaaren koulujen tiloja voisi käyttää erilaisten yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksiin. Varaus kohtuullista korvausta vastaan.

Liikennepuisto Vuosaareen

Suosittuja liikennekaupunkeja on Suomessa useita, mutta Helsingissä on vain yksi, Laaksossa. Lapset oppivat liikennekaupungeissa liikennesääntöjä, mutta myös toisten huomioon ottamista. Puiston voisi toteuttaa ilman henkilökuntaa.