Harbonkadulle suunnitteilla uudet päiväkotitilat

Päiväkoti Siima Ramsinniementiellä.

Päiväkoti Siima Ramsinniementiellä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 16.1. pitämässään kokouksessa hyväksyä Vuosaareen osoitteeseen Harbonkatu 8 toteutettavan päiväkoti Siiman uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Esityksen mukaan osoitteeseen Harbonkatu 8 toteutetaan uudet päiväkotitilat 140 lapselle. Uudisrakennus tulee ensin toimimaan alueen tilahankkeiden väistötilana, jonka jälkeen tilat toimivat päiväkoti Siiman korvaavina tiloina. Toteutettava uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammikuuhun 2026 mennessä. Rakennettavissa tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatusta uuden rakentuvan alueen muuntuviin palvelutarpeisiin. Tilojen monipuolinen käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Uudisrakennuksen vapauduttua päiväkoti Siiman käyttöön, on nykyisistä tiloista osoitteessa Ramsinniementie 6 mahdollista luopua. Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjestelyt.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Harbonkatu 8:n tyhjälle tontille kaavaillaan uusia päiväkotitiloja.

Harbonkatu 8:n tyhjälle tontille kaavaillaan uusia päiväkotitiloja.

Vuoden 2022 lopussa ja vuoden 2023 alussa toteutettiin Vuosaaren alueen palveluverkkotarkastelu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoyksikön, suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelujen, kaupunkiympäristön toimialan kaavoitus-, tilaverkko- ja hankeyksiköiden sekä kanslian aluerakentamisyksikön yhteistyönä. Tarkastelussa selvitettiin alueen väestön kasvuun perustuvia palvelutarpeita sekä väistötilatarpeita. Tilatarkastelun perusteella yhteistyössä päätettiin toteuttaa uudisrakennuksena väistö- ja korvaavat tilat osoitteeseen Harbonkuja 8 laajennus ja perusparannushankkeen sijaan. Uudishankkeen myötä alueelle tulee noin 80 uutta tilapaikkaa.

Vuosaaressa Meri-Rastilan osa-alue on kaupunkiuudistusalue. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan koko itäisen suurpiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuoteen 2037 mennessä noin 290 lapsella verrattuna vuoden 2022 toteutuneeseen väestöön. Vuosaaren peruspiirissä vastaavan ajankohdan väestön kasvu on noin 210 lasta.

Siiman päiväkodin nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa toiminnallisia tavoitteita. Uusiin tiloihin sijoitetaan kaksi erityislasten ryhmää, joiden tarpeet huomioidaan suunnittelun yhteydessä.

Edellä kuvatun hankkeen lisäksi talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2023–2032 sisältää Merilahden koulu- ja päiväkotihankkeen (Meri-Rastilan monitoimitalo) osoitteessa Jaluspolku 3 sekä päiväkoti Kalkkihiekan tilahankkeen.