Täydennysrakentamista tulossa Punakiventien ja Vuosaarentien kulmaan

Täydennysrakentamista on tulossa Vuosaarentien ja Punakiventien kulmaan. Esillä on kaksi eri vaihtoehtoa, joihin voi tutustua esimerkiksi verkkotilaisuudessa 20.3., verkkosivuilla ja Vuotalossa.

Täydennysrakentamista on tulossa Vuosaarentien ja Punakiventien kulmaan. Esillä on kaksi eri vaihtoehtoa, joihin voi tutustua esimerkiksi verkkotilaisuudessa 20.3., verkkosivuilla ja Vuotalossa.

Vuosaarentie 10:een suunnitellaan asuinkerrostaloa. Suunnitelmasta on kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa, joissa ympäristön rakennusten korkeuksia mukaileva, 4–8-kerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu Vuosaarentien ja Punakiventien risteykseen. Tavoitteena on mahdollistaa arvokasta korttelikokonaisuutta kunnioittava täydennysrakentaminen Vuosaarentien ja Punakiventien kulmaan.

Esillä on kaksi eri vaihtoehtoa. Toisessa rakentaminen sijoittuu enemmän Punakiventien varteen. Vuosaarentien puolelle jäävä osa on 8-kerroksinen ja rakennus madaltuu Punakiventien puolella 4-kerroksiseksi. Toisessa ehdotuksessa  rakennus sijoittuu lähemmäs Vuosaarentietä ja se on 8-kerroksinen. Se madaltuu 4-kerroksiseksi Punakivientien varrella.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Voimassa olevassa asemakaavassa (1970) alue on merkitty yhdistetyksi liike- ja asuinkerrostaloalueiden korttelialueeksi.

Suunnittelualue rajautuu Vuosaarentieltä alkaen valmisteilla olevaan, Vuotalon ja entisen Tehtaanpuiston yhteiskoulun tonteista koostuvaan Kulttuurikorttelin asemakaavan muutosalueeseen. Kaavaratkaisun tavoitteena on vahvistaa Keski-Vuosaaren eteläosan toiminnallista ja kaupunkikuvallista liittymistä keskusta-alueeseen.

Hanketta esitellään verkkotilaisuudessa keskiviikkona 20.3.2024. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta www.hel.fi/asukastilaisuudet

Tallenne verkkotilaisuudesta julkaistaan kaupunkiympäristön Youtube-kanavalla ja on katsottavissa siellä kolmen kuukauden ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 18.3.–9.4.2024 seuraavissa paikoissa: verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat sekä Vuotalon aulassa (Mosaiikkitori 2).