Helsingin ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos tulossa Vuosaareen

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

Havainnekuva uudesta vedyn tuotantolaitoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

Helen rakentaa Vuosaareen vihreän vedyn tuotantolaitoksen. Kyseessä on Helenin ensimmäinen vetyhanke, jonka avulla yhtiö luo tarvittavaa osaamista laajamittaisen vedyn tuotannon tarpeisiin ja lisää koko energiajärjestelmän joustavuutta. Se on samalla ensimmäinen Helsinkiin rakennettava vihreän vedyn tuotantolaitos.

3H2 eli Helsinki Hydrogen Hub -nimisen pilottilaitoksen teho on noin kolme megawattia. Tuotetun vedyn ensisijainen käyttökohde on laitoksen yhteyteen rakennettava, erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettu vedyntankkausasema. Lisäksi vetyä voidaan toimittaa konteilla asiakkaille. Laitos sijaitsee Helsingin kaukolämpöverkon ja vilkkaasti liikennöidyn Vuosaaren sataman läheisyydessä. Tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Helenin kaukolämpöverkossa, minkä ansiosta laitoksen kokonaisenergiatehokkuus on yli 90 prosenttia.

– 3H2-hanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja siinä yhdistyy neljä eri sektoria: sähkö, liikenne, lämmitys ja vety sekä joustavuus niiden välillä. Helenille vety on oleellinen osa uutta strategiaamme ja olemme sitoutuneet panostamaan vetyliiketoiminnan kehittämiseen. Lähdemme innoissamme rakentamaan Helsingin ensimmäistä vihreän vedyn tuotantolaitosta, sanoo Helenin uusista liiketoiminnoista ja vedystä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Tavoitteena on käynnistää vedyn tuotanto uudessa laitoksessa vuonna 2026 ja avata tankkausasema vuonna 2027. Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 3 700 tonnia vuodessa. Laskelmassa on huomioitu fossiilisen polttoaineen korvautuminen raskaassa liikenteessä sekä hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Hankkeelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea 8,25 miljoonaa euroa. Lisäksi vedyn varastointia ja siirtoa varten hankittavia kontteja varten on käytetty 292 500 euroa Ympäristöpenni-rahaa.

Vihreää vetyä tuotetaan uusiutuvalla sähköllä päästöttömästi

Havainnekuva uudesta vedyn tuotantolaitoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

Havainnekuva uudesta vedyn tuotantolaitoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

3H2-laitoksessa vety tuotetaan uusiutuvalla sähköllä, jolloin tuotanto on päästötöntä. Perinteinen, fossiilisista polttoaineista valmistettu vety aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Päästöjen vähentäminen tekee vihreästä vedystä kiinnostavan vaihtoehdon erityisesti raskaalle liikenteelle mutta myös muille sektoreille, joita on vaikea sähköistää.

Kyseessä on maailman ensimmäinen vetyhanke, jonka on määrä toimia saumattomana osana yhteiskunnan kokonaisenergiajärjestelmän optimointia sähkö-, lämpö-, liikenne- ja vetymarkkinoilla sekä ratkaisuna energiajärjestelmän joustossa. Lisäksi hankkeessa vedyntuotannon hukkalämpö hyödynnetään Helsingin kaukolämpöverkossa, jolloin energiatehokkuus on merkittävästi parempi kuin muissa hankkeissa tähän mennessä.

Hankkeen tavoitteena on testata vihreän vedyn tuotantoa sekä optimoida tuotantoa vedyn kysynnän, uusiutuvan sähkön tuotannon ja sähkömarkkinoiden osalta. Lisäksi sen avulla varmistetaan uusien vetyteknologioiden toimivuutta. Tärkeänä tavoitteena on myös energiatehokkuuden maksimointi sekä energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen.

Helen on kertonut aikeistaan aloittaa laajamittainen vedyn tuotanto Vuosaaren voimalaitosalueella nyt rakennettavan pilottilaitoksen jälkeen. Lisäksi Helen on käynnistänyt alustavat tutkimukset teollisen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle yhdessä Neste Oyj:n, Gasgrid Finland Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n kanssa.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Helen suunnittelee polttamisesta luopumista vuoteen 2040 mennessä. Helenin sähköntuotanto koostuu jo nyt pääosin tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoimasta, ja lämmöntuotannossa se lisää kestävän bioenergian, hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävien lämpöpumppujen sekä sähkökattiloiden määrää. Myös vety on jatkossa oleellinen osa Helenin kestävää energiajärjestelmää.