Kaupunginhallitus esittää Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista

Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue sijaitsee Meri-Rastilassa, Vuosaaren lounaisosassa. Ilmakuva Meri-Rastilasta Ramsinniemelle päin.                Kuva: Lauri Rotko

Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue sijaitsee Meri-Rastilassa, Vuosaaren lounaisosassa. Ilmakuva Meri-Rastilasta Ramsinniemelle päin. Kuva: Lauri Rotko

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.4. esittää Uudenmaan ELY-keskukselle Meri-Rastilassa sijaitsevan Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista, alueen rauhoitusmääräysten muuttamista sekä hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1990 ja se sijaitsee Vuosaaren lounaisosassa, Meri-Rastilassa. Alueen pinta-ala on 7,24 hehtaaria. Suojelualueen laajennusta on esitetty Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024.

Suojelun tarkoituksena on kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan arvokkaan lehtoalueen monimuotoisuuden säilyttäminen ja lahopuujatkumon turvaaminen. Alueella täyttyvät luonnonsuojelulaissa mainitut luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset, kuten että alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, elinyhteisö, luontotyyppi tai ekosysteemi. Ramsinniemen lehdosta tunnetaan muun muassa useita vaateliaita ja Helsingissä harvinaisia lehtojen putkilokasveja ja sieniä.

Luonnonsuojelualueen uudella hoito- ja käyttösuunnitelmalla pyritään mahdollistamaan alueen lisääntyvä virkistyskäyttö luontoarvot säilyttäen.