Peltipoliisi Kallvikintielle

Kallvikintie.

Kallvikintien liikennemäärä on noin 9100 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta lisäämällä automaattista kameravalvontaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 6.11. esitystä, jossa Helsinkiin ehdotetaan 70:tä uutta kameravalvontapistettä. Tavoitteena on asentaa vuosittain keskimäärin 14 ”peltipoliisia” vuosina 2020–2024. Tällä hetkellä Helsingin katujen varsilla on käytössä neljä kameravalvontapistettä.

Lähtökohtana on, että kameratolpat sijoitetaan eri puolille kaupunkia niin, että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty liikenneturvallisuudelle: valvontapisteitä esitetäänkin asennettavaksi paikkoihin, joissa on sattunut paljon onnettomuuksia ja joille asukkaat ovat toivoneet valvontaa.

Sijoittamisperiaatteiden mukaisesti kameravalvontapisteitä ehdotetaan pääasiassa vilkkaille pääkaduille, joiden nopeusrajoitus on vähintään 40 kilometriä tunnissa. Sijoituksessa otetaan huomioon myös jalankulun määrä ja esimerkiksi koulujen läheisyys. Kameratolppien tarkat sijainnit täsmentyvät jatkosuunnittelussa. Vuosaaressa kamera on tulossa Kallvikintie 67:n kohdalle, eli Kallvikintien ja Vuosaarentien risteyksen lähettyville. Kameran valvontasuunta on kohti etelää.

Yhden valvontapisteen toteutus maksaa arviolta noin 15 000 euroa, joten esityksen mukaisten pisteiden toteutuksesta tulisi noin miljoonan euron kustannukset. Kameratolppien asennuksesta vastaa Helsingin kaupunki, valvontakameroiden hankinnasta ja liikenteen valvonnasta vastaa puolestaan poliisi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan ehdotuksen.