Punakiventien ja Lokkisaarentien alueella alkoivat katutyöt

Punakiventietä siirretään.

Punakiventietä siirretään.

Punakiventien ja Lokkisaarentien alueella alkoivat katutyöt. Rakennushankkeen yhteydessä tehdään myös puistoraitteihin ja valaistukseen liittyvä töitä Lokkisaarenpuiston ja Selkälokinpuiston alueella.

Työt alkoivat suunnitelman mukaan marraskuussa ja valmistuvat syksyllä 2019.

Punakiventiestä osin pihakatu

Punakiventietä siirretään noin 300 metrin matkalla ja rakennetaan sillä osuudella pihakaduksi. Pihakadulle merkitään vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja ja sille rakennetaan hidasteita. Pihakadulta on ajoyhteydet kadun varteen rakennettaviin uusin asuintaloihin. Pihakadun päätyihin rakennetaan kääntöpaikat. Katutöiden yhteydessä uusitaan kunnallisteknisiä järjestelmiä.

Lokkisaarentien kääntöpaikkaa kavennetaan ja sen itäpuolelle rakennetaan uusia poikittaisia kadunvarren pysäköintipaikkoja. Kadun eteläpuolelle rakennettaville uusille asuinkiinteistöille rakennetaan uudet tonttiliittymät. Kadulla uusitaan kunnallisteknisiä järjestelmiä.

Puistot kunnostetaan 2020-luvun alussa

Alueen uudistaminen jatkuu vielä katujen ja puistoraittien valmistumisen jälkeen, sillä Lokkisaaren- ja Selkälokinpuistoja kunnostetaan 2020-luvun alussa.