Kallvikintien alueen täydennetyt suunnitteluperiaatteet

Etsin aiheeseen liittyen verkosta tietoja, ja löysin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaiseman ansiokkaan julkaisun: Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeet vuodelta 2010.

Ohessa siitä otteita:

”Keski-Vuosaaren 1960-luvun kerros- ja rivitaloalue on Helsingin yleiskaavassa 2002 merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi yhtenäisenä säilyneen ja aikakautta hyvin edustavan ympäristönsä vuoksi.”

”Keski-Vuosaaren alueen suurin arvo on kaikkialla läsnä oleva luonnonympäristö, johon rakentaminen on tukeutunut. Alue on arvokkaimmillaan nimenomaan nykyisen kaltaisena väljänä kokonaisuutena.”

Eli vielä alle kymmenen vuotta sitten nähtiin alueen arvo, mutta nyt on mielipiteet muuttuneet/muutettu täysin vastakkaisiksi Helsingin kaupungilla.

Ja perusteluna käytetään vain suunnitelmissa olevaa pikaraitiotieyhteyttä Raide-Jokeri 2:sta. Koska Raide-Jokeri 1:nkään rakentaminen ei ole vielä alkanut, ja rakennuskustannukset ovat jo nyt ylittymässä lähes 100:lla miljoonalla eurolla (HS Metro 21.1.2019), on hyvin mahdollista että Raide-Jokeri 2 jää kokonaan rakentamatta. Eli olisiko siis parempi ottaa aikalisä, ja hidastaa hieman tahtia, ettei tehdä hätiköimällä vääriä päätöksiä?

Jorma Kupari