Ei mökkikylää Nuottasaareen

Uutela on tärkeimpiä luonnontilaisia virkistysalueita. Nuottasaaresta on tullut luonteva osa merellistä virkistysaluetta. Sen luontoarvoja tulee vaalia. Merelle avautuvat näkymät ovat Helsingin hienoimpia. Suunniteltu mökkikylä ei tue maisemallisten arvojen ja luonnon  säilymistä. Aluetta ei tule valjastaa yksityisen yrittäjän hankkeille, vaan säilyttää kaikkien yleisessä virkistyskäytössä ja kehittää merellisenä ulkoilu-, liikunta- ja luontoalueena ympäristön ehdoilla sekä turvata maisemallisten arvojen säilyminen.

Uutelan merenrannan käyttöaste on jo nykyisellään korkea. Alueen käyttöä on ohjattava niin, etteivät luontoarvot vaarannu ja suunniteltava niin, että se tulee kestämään lisääntyvän virkistyskäytön paineet.

Anne Nylander
Aurinkolahti