Kilpailulla etsittiin uudenlaista asuinkorttelia

Meri-Rastilan suunnittelualue.

Meri-Rastilan kilpailun voitti kuvan ehdotus Fröbelin palikat, joka sijoittuu Kallahden koulun viereen Meri-Rastilan tien varteen (kuvassa keltaisen ympyrän sisällä).

Suomalaista asuntosuunnittelua uudistavan Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun voittajat ovat ratkenneet. Kilpailuehdotuksissa korostuivat yhteisöllisyys, tilojen jakaminen ja ympäristöystävällisyys.

Kilpailijat suunnittelivat oman ehdotuksensa kolmeen vaihtoehtoiseen rakennuspaikkaan Jätkäsaaressa, Meri-Rastilassa ja Pohjois-Pasilassa. Lisäksi kilpailussa oli oma kategoria asumisen kehitysideoille. Kilpailuehdotuksia tuli 80, jotka jakaantuivat suhteellisen tasaisesti kaikkiin kategorioihin. Kilpailuehdotusten esittelyt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat nähtävissä kilpailun verkkosivulla asuntoreformi2020.fi.

Palkintojen jakotilaisuus järjestettiin avoimena yleisötilaisuutena Keskustakirjasto Oodissa 18.4.

Kilpailun tavoitteena on parantaa asuntosuunnittelun laatua ja pyrkiä uudistamaan päätavoitteen mukaisesti asuntosuunnittelun ja -rakentamisen nykykäytäntöjä ja tapoja. Tavoitteena on lisätä entisestään asuntotuotannon monipuolisuutta ja laajentaa asukkaille tarjottavien erilaisten asumisvaihtoehtojen kirjoa. Kilpailussa haetaan uusia asumisen ratkaisuja, jotka heijastavat yhteiskunnallisia muutoksia ja jotka eivät jää kertaluonteisiksi: reformilla tulee olla asumiseen laajempia vaikutuksia. Näihin tavoitteisiin kilpailuehdotukset antavat kattavasti hyviä ratkaisuja.

Meri-Rastilan voittaja oli ”Fröbelin palikat”

Meri-Rastilassa paras ehdotus on ”Fröbelin palikat”. Tuomariston mukaan ehdotuksessa talojen pohjat perustuvat selkeisiin ja tarkoituksenmukaisiin huoneistoihin, joissa on eläydytty tutkimaan, miten ne muuntuvat joustavasti elämän erilaisiin tarpeisiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Fröbelin palikat.

Meri-Rastilan ensimmäisen palkinnon saanut työ ”Fröbelin palikat”.

Verantatila ja parveke sen jatkeena, asuntojen ja porrashuoneiden välillä, mahdollistavat pientalomaisen asumisen. Asunnot voi jakaa pää- ja sivuasuntoon omalla sisäänkäynnillään. Elinkaariasumisen ja erityisasumisen malleja on esitetty empaattisesti. Pohjavaihtoehdoissa on tutkittu myös esimerkiksi kulttuurillisia erityispiirteitä, mitä asumiseen voi liittyä ja miten ne voidaan helposti ratkaista saman runkorakenteen sisällä.

Ehdotuksen teki Muuan Oy: Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Olli Metso, Tuulikki Tanska ja Anna Koskinen.

Kustakin kolmesta rakennuspaikasta palkittiin voittajan lisäksi myös yksi lunastus ja kunniamaininta. Lunastukseen meni työ ”Kaupunkiluonto” ja kunniamaininnan sai työ ”Ronja”. Asumisen kehitysideat sarjassa ensimmäisen sijan vei ehdotus ”Kohtaamisten kaupunki”. Tuomaristo piti ajatuksesta, että asuntoreformin ei tule kohdistua pelkästään itse asuntoon, vaan sen tulee kattaa koko lähiympäristö. Tämä ehdotus laajentaa reformikilpailun tarkastelukulmaa ensin kokonaiseen kaupunginosaan, sitten kortteliin ja lopuksi asuntoon.

”Kohtaamisten kaupunki” muodostuu usean korttelin kokonaisuudesta, jossa tilat, infrastruktuurit ja arjen toiminnot on joustavasti organisoitu. Ehdotuksen tekivät Helena Leino, Katja Maununaho, Kasmir Jolma, Markus Laine, Mikko Kyrönviita ja Ashley D. Penn.

Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa.

Kaupungin päämääränä on, että voittajaehdotukset toteutetaan rakennuspaikoilleen.

Helsingin Asuntoreformikilpailu oli jatkoa toukokuussa vuonna 2018 päättyneelle Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla käydylle asuntoreformikilpailulle. Aiempien valtakunnallisten Asuntoreformikilpailujen hengessä Helsingin kaupunki järjesti vuosina 1997–1998 reformikilpailun otsikolla ”2000-luvun koti”. Kilpailun pohjalta on suunniteltu asuinrakennuksia ja kortteleita muun muassa Herttoniemenrantaan ja Arabianrantaan.

Voittajatyöt esillä kirjastoissa

Kilpailutöistä koottu näyttely on esillä kevään mittaan kirjastoissa, kuten 18.4.–12.5. Keskustakirjasto Oodissa, 1+ kerros (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki) ja 3.6.–14.6. Vuotalon kirjastossa (Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki).