Kallvikintien rakennussuunnitelmat herättivät vilkasta keskustelua

Purjetien edessä on metsikkö.

Purjetien–Merikorttitien ja Heteniityntien–Kivisaarentien komeaan männikköön ja arvokkaaseen kulttuurimaisemaan on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa erityistä huomiota, todetaan kaupunkiympäristölautakunnan 21.5. yksimielisesti hyväksymässä ehdotuksessa. Kuva: Antti Honkanen

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 21.5. kokouksessaan Kallvikintien suunnitteluperiaatteita ja päätti hyväksyä 16.4.2019 päivätyt suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lautakunnan vuosaarelaisjäsen Jape Lovén (sd.) teki niin ikään vuosaarelaisjäsen Nuutti Hyttisen (ps.) kannattamana vastaehdotuksen, jossa jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota Merikorttitien ja Purjetien välisen osuuden arvokkaaseen kulttuurimaisemaan kadun molemmin puolin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Mika Välipirtti (vas.) teki vastaehdotuksen, jossa jatkosuunnittelussa olisi pyritty säilyttämään Kallvikintien ja Porslahdentien metsäkasvillisuus ennallaan. Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sen sijaan Välipirtin ehdotus, jossa jatkosuunnittelussa turvataan viheryhteys, joka ulottuu Vartiokylänlahdelta Broändaan, meni läpi äänin 9–4.

Keskustelutilaisuuksien satoa

Havainnekuvassa suunnitelma Rastilantie 2:een.

Yksi Rastilantie 2:n suunnitelmista keltaisten raamien sisällä. Havainnekuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Rastilantie 2:een suunnitteilla olevat rakentamissuunnitelmat olivat esillä ja keskustelussa tiistaina 4.6. Kurkimoisioon suunnitteilla olevista kerrostaloista ja Rantakiventien varren rakentamisesta järjestettiin samanlainen asukastilaisuus keskiviikkona 5.6. Kallvikintien varteen ja lähituntumaan on suunnitteilla lähivuosina ja vuosikymmeninä uusia asuntoja noin 3 000 asukkaalle.

Esille tuli, että Rastilantie 2:n täydennysrakentamisaloite on tullut taloyhtiöltä. Esillä oli erilaisia havainnekuvia siitä, millaisia taloista saattaisi tulla. Uudet talot saattavat nousta muutaman vuoden kuluessa.

Airoparintie 1–3:n tontilla olevat 2-kerroksiset rivitalot on tarkoitus korvata kerrostaloilla. Kaupungin vuokrataloyhtiö Heka tekee taloissa kuntokartoituksen, joka määrittää, millä aikajaksolla talot ehkä puretaan. Aikataulu saattaa olla 10–15 vuotta.

Rantakiventien–Purjetien metsärinteeseen kaavaillaan kerrostaloja, samoin Kangaslammen kohdille Kurkimoision puolelle Kallvikintietä. Kurkimoision reunakalliolle aiemmin kaavaillut 2-kerroksiset rivitalot ovat uusimmissa suunnitelmissa muuttuneet 2–7-kerroksisiksi taloiksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kaavatilaisuuden ihmisiä.

Vuosaaren lukion tiloissa esiteltiin 4. ja 5.6. Kallvikintien alueen täydennysrakentamissuunnitelmia. Kuvassa pöydän takana asukkaiden kysymyksiin vastaamassa Kaupunkiympäristön toimialan Vuosaari-Vartiokylänlahti-tiimin johtaja Tuukka Linnas.

Kallvikintien täydennysrakentamissuunnitelmat eivät paikalla olleilta asukkailta saaneet juuri ymmärrystä. Rakentamista pidettiin ylimitoitettuna. Ihmetystä herätti muun muassa se, miten aiemmin pientaloalueiksi mielletyille alueille, kuten Airoparintielle, Kurkimoisioon ja Rantakiventielle suunnitellaan nyt korkeita kerrostaloja. Moni uskoi, että suunnitelmien toteutuessa vanhan Vuosaaren vahvuuksiksi koetut ja arvostetut ominaisuudet, kuten väljyys ja luonnonläheisyys, katoavat ja alueen yleisilme kokee täydellisen muutoksen.

Suunnitelmat ovat esillä muun muassa Vuosaaren kirjastossa ja netissä osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Mielipiteitä kaavoista voi jättää 28.6.2019 saakka.