Kun mikään ei riitä

Vuosaaren paikallisyhdistykset ovat valinneet strategiakseen kaiken kehittämisen vastustamisen Rastilan metroaseman ympäristössä. Meri-Rastilaa ei saa tiivistää, rantametsään ei saa rakentaa eikä leirintäaluetta siirtää parempaan paikkaan. Totaalivastustamisessa on kuitenkin se ongelma, että kun vastustaa kaikkea, varsinaisesti vastusta mitään ja menettää lopulta uskottavuutensa.

Meri-Rastilan tiivistämisen suhteen kaavoittajat ovat tulleet osittain järkiinsä ja osa arvokkaista kallioista on säästetty. Leirintäalueen siirtäminen on siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Arvokkaimman alueen, Meri-Rastilan rantametsän yllä lepää kuitenkin edelleen valtuuston hyväksymä osayleiskaava.

En tässä tarkemmin selosta rantametsän monimuotoisuutta, ne löytyvät mm. kaavadokumenteista. Totean vain, että luonto on muokannut metsää ja kallioita viimeiset 10 000 vuotta, sinne on syntynyt Litorina-meren rantamuodostelma (ns. pirunpelto), kallioita, ikimäntyjä ja korpikuusikko, rantavyöhykkeitä, lehtoja ja muita biotooppeja. Metsässä on lepakkoyhdyskunta ja asukkaiden ahkerasti käyttämiä luontopolkuja ja hiihtolatuja.

Metsän topografia on senkaltainen, että jo väljempikin rakentaminen tuhoaisi kallioalueen ja lakimetsän. Pirunpellon ympärille jätettävä metsälämpäre tuhoutuisi ajan myötä sekin, kun vesi- ja tuuliolosuhteet muuttuisivat radikaalisti.

Meri-Rastilan ranta on ainoa pidempi yhtenäinen rantaviiva Vuosaaressa, Uutelan ja Kallahden rannat ovat lukuisten yksityishuviloiden katkomia. Metsällä on seudullista merkitystä, vihersormi jatkuu leirintäalueelta Ramsinniemeen ja Vartiosaaren asti.

Meri-Rastilan metsää on esitetty luonnonsuojelualueeksi. Alue on osa Valtioneuvoston Metso-ohjelmaa, jolla pyritään turvaamaan kaupunkimetsien monimuotoisuus.

Jos Meri-Rastilan metsä nyt asemakaavoitetaan, se tulisi olemaan viimeinen laajempi virkistysalue, joka tuhottaisiin vanhentuneen yleiskaavan 2002 perusteella.

Yhtään puuta ei kuitenkaan ole vielä ole kaadettu eikä yhtään kuutiota betonia valettu. Asemakaavaan on mahdollista saada muutos valitusteitse tai ainakin sen voimaantuloa on mahdollista jarruttaa vuosikausia. Paukut pitäisi nyt keskittää siihen.

Seppo Honkanen