Kesäinfoa Vuosaaren lapsille ja nuorille

Vuotalon pop up.

Tapasimme vuosaarelaisia vanhempia

Vuosaaressa toimii Lasten ja nuorten toimijaverkosto, johon kuuluu mm. nuorisotyöyksikkö, Klaari Helsinki, seurakunta, alueen koulut, sosiaali- ja terveystoimi, poliisi sekä alueen eri järjestöjä. Verkoston tarkoituksena on tukea ja vahvistaa alueen lasten ja nuorten hyvinvointia moniammatillisesti, sekä puuttua alueella nousseisiin ilmiöihin.

Haluamme toimijoina luoda ja vahvistaa jatkossa yhteistyötä alueen vanhempien kanssa. Lähdimme Meri-Rastilan Kyläjuhlaan 22.5. ja Vuotalon pop up -päivään 23.5. tutustumaan alueen vanhempiin ja keräämään heidän ajatuksia vuosaarelaisista nuorista sekä toiveesta tehdä yhteistyötä toimijaverkoston kanssa. Teimme tapahtumissa pienen kyselyn alueen vanhemmille. Kiitos vastanneille.

Kysely piti sisällään vanhempien näkökulman vuosaarelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä ajatuksia alueen ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vastauksista kävi ilmi seuraavaa. Puolet vastaajista kokevat lasten ja nuorten voivan hyvin. Heidän mielestään alueen nuoret käyvät koulua, osallistuvat ohjattuun harrastustoimintaan ja heillä on ystäviä. Vuosaari sai kiitosta mm. leikkipuiston sekä koulujen järjestämästä toiminnasta vanhemmille (esim. vanhempainillat, vanhempaintoimikunta). Puolet kyselyyn vastanneista ovat aktiivisia vanhemmille suunnatuissa toiminnoissa.

Huomasimme iloksemme, että suurin osa vastaajista ovat kiinnostuneita osallistumaan ja toteuttamaan vanhemmille suunnattua toimintaa alueen muiden vanhempien kanssa. Kiinnostusta herätti erilaiset teematapahtumat, yhteiset vanhempainillat sekä vapaaehtoistyö nuorten ja lasten palveluissa (esim. nuorisotalolla). 

Olemme toimijaverkostona tyytyväisiä, että alueen aikuiset ovat kiinnostuneita Vuosaaren lasten ja nuorten elämästä ja hyvinvoinnista. Toivomme, että yhteistyö alueen vanhempien välillä olisi helppoa ja antoisaa. Toimijoina olemme valmiina vahvistamaan yhteistyötä alueen vanhempien kanssa. Kesän jälkeen toimijaverkosto taas aktivoituu.

Halutessasi ota yhteyttä toimijaverkoston puheenjohtajaan Kaisa Kivelä (kaisa.kivela@hel.fi) tai sihteerin Eija Krogerukseen (eija.krogerus@hel.fi).

Kesäloma on monelle nuorille ihanaa vapaa-aikaa. Tarvittaessa sinulle on mahdollisuus saada apua, haastavissa tilanteissa kesän ajalla. Tässä muutamia hyödyllisiä numeroita.

  • Helsingin nuorisoasema puh. 040 688 3377
  • Ennalta estävä poliisi puh. 0295 47 4300
  • Vuosaaren lastensuojeluilmoitukset ja päivystys puh. 09 3107 3028 klo 8.15–16 (puh. 020 696 006 virka-ajan jälkeen)
  • Nuorisotyö raiteilla (jalkautuvat nuorisotyöntekijät) puh. 040 178 1458
  • Linkki tietopankkiin vanhemmille 

Oikein hyvää kesää toivottaa:
Veera Silmunen, alue- ja osallisuus nuoriso-ohjaaja
ja Eija Krogerus, koordinaattori, Klaari, nuorten ehkäisevä päihdetyö

Turvalliset ja turvattomat alueet Vuosaaressa

Kyltti.Vuotalon pop up -tapahtumassa 23.5. Aseman Lasten pisteellä keskusteltiin ihmisten kanssa Vuosaaresta paikkana elää ja olla. Jokainen sai piirtää Vuosaaren karttaan paikan, jossa kokee olonsa hyväksi ja turvalliseksi sekä myös sellaisen paikan, jossa tuntee olonsa epävarmaksi ja ikäväksi ainakin joskus. Karttaan kertyikin paljon merkintöjä ja perusteluita löytyi lapuille vino pino.

Ehdottomasti kivoimpia paikkoja olivat osallistujien iästä riippumatta Aurinkolahden alue, skeittipuisto, Lohikäärmepuisto sekä Vuotalo. Perusteluina toistuivat toiset ihmiset, aikuiset ja nuoret, jotka hymyilevät ja ovat kohteliaita. Nuorten ja lasten perusteluissa toistui, että paikasta kuin paikasta tekevät turvallisen kaverit ja selvät aikuiset. Niin Columbuksen järjestyksenvalvojat kuin Vuotalon henkilökunta sai erityisesti kiitosta. Tuttuus, tekeminen ja mahdollisuus olla rauhassa, ilman outoja ääniä tai pelottavasti käyttäytyviä ihmisiä oli jokaiselle vastaajalle tärkeää.

Tästä syystä erityisesti metron lähistö tuntui valtaosasta vastaajia välillä epämiellyttävältä. Pimeys, päihteidenkäyttö sekä isoissa porukoissa liikkuvat ihmiset koettiin pelottavaksi. Levottomuus ja oudot äänet lisäsivät vastaajien mukaan epävarmaa oloa. Valolla ja ihmisillä on aina turvallisuuskyselyjä tehtäessä suuri merkitys. Niin Vuosaaressakin koettiin, että illan ja pimeän tullen tututkaan metsät tai puistot eivät ole mukavia liikkua.

Aseman Lasten työntekijät jalkautuvat mm. Vuosaaren alueella yhteistyössä NTR Helsingin ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa, tarkoituksena on tuoda alueelle lisää läsnä olevia turvallisia aikuisia. Jalkautuvaa nuorisotyötä tekevien kanssa voi jutella, vaihtaa kuulumiset tai esimerkiksi pyytää tarvittaessa apua. Joskus esimerkiksi ollaan saatettu nuoret metroon, jotta kotimatka taittuisi mutkattomasti.

Vuosaaren Vuotalon pop up -tapahtumaan oli mukava osallistua, ihmiset juttelivat, hymyilivät ja olivat erityisen kiinnostuneita ympäristöstään. Tästä yhteisöstä meidän kaikkien kannattaa pitää kiinni ja muistaa, että hymyllä ja toisesta välittämällä päästään pitkälle. Ensi vuonna toivottavasti uudelleen!

Eliisa Ahlstedt, Aseman Lapset ry