Helsingin Satama kehittää Vuosaaren toimintojaan jatkuvasti

Vuosaari-lehdessä 16.10.2019 (numero 34/2019) Mikko Laitinen harmitteli Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaaren näkemystä että matkustajaliikenteen siirtäminen Vuosaareen uhkaa pääkaupungin elinvoimaa. Tämän Mikko Laitinen näytti tulkitsevan siten, että samalla Satama vastustaisi ylipäätään investointeja Vuosaareen. Tästähän ei ole kysymys.

Helsingin Sataman päätös rakentaa tavarasatama Vuosaareen oli jo sinällään iso asia ja kuvastaa sataman uskoa vahvaan toimintaan myös Vuosaaren alueella. Nyt meillä on siellä Euroopan moderneimpiin kuuluva satama, jota jatkuvasti kehitetään tavaraliikenteen, varustamojen ja liikenteen uusien teknisten ja ympäristötarpeiden mukaan.

Vuosaaren sataman kautta on kulkenut jonkin verran matkustajaliikennettä Saksaan ja nyt viime aikoina myös Viroon. Tätä kehitystä Helsingin Satama on valmis myös jatkamaan. Liikenteen jouheva sujuminen on sekä asiakkaiden että asukkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Jatkossa on tarkoitus myös selvittää, missä määrin rekkaliikenteen kasvua erityisesti olisi mahdollista tehostetusti siirtää keskustasta Vuosaareen. Matkustajaliikennettä voi tässä olla mukana. Kokonaan matkustajaliikenteen siirto keskustasta Vuosaareen puolestaan olisi haastavampaa ja siinä ehkä olisikin jo sitten mukana isoja vaikutuksia elinkeinorakenteeseen asti.

Eeva Hietanen
viestintäpäällikkö
Helsingin Satama Oy