Meriväylää syvennetään

Vuosaaren satama.

Väylävirasto ja Helsingin Satama Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vuosaaren sataman laivaväylän syventämisestä nykyisestä 11 metristä 13 metriin. Väylävirasto, Helsingin Satama Oy ja kaupunki sitoutuvat toteuttamaan meriväylän syventämisen yhteisrahoitteisena hankkeena.

Hankkeeseen sisältyy väylän syventämistyön lisäksi louhemassojen, joita arvioidaan muodostuvan noin 1 200 000 kuutiota, kuljetus- ja läjitystyöt proomupudotuksena kaupungin meritäyttöihin Länsisataman projektialueelle (Hernesaaren itäranta, Melkinlaituri) tai muuhun lähialueelle sijaitsevaan meritäyttökohteeseen vuosina 2020–2021.

Meriväylän syventämisen lisäksi syvennetään Vuosaaren satama-allasta. Näin mahdollistuu entistä suurempien konttialusten pääsy Vuosaaren satamaan.

Hankkeen kokonaiskustannus on 33,6 milj. euroa, josta kaupungin osuus on 4,2 milj. euroa.