Kaupunkipyörät suunniteltua aiemmin Vuosaareen?

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 30.1. kokouksessaan valtuutettu Ville Jalovaaran (sd.) aloitetta kaupunkipyörien saamisesta Vuosaareen. Aloitetta tuki 23 muuta valtuutettua, mm. vuosaarelaiset varavaltuutetut Maarit Vierunen (kok.), Nuutti Hyttinen (ps.) ja Jape Lovén (sd.)

HKL antoi aiemmin lausunnon aloitteesta, ja se totesi, että vaikka kaupunkipyöräpalvelu olisi toimiva ratkaisu Vuosaaressa, ei sen hankinta ole mahdollista Vuosaaressa. Kilpailutukseen perustuneen HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa ei ole oikeutta hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

”Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmistella”, totesi HKL johtokunnalle antamassaan lausunnossa. HKL:n johtokunta jätti asian vielä pöydälle 23.1. pitämässään omassa kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta piti uusimman kokouksensa poikkeuksellisesti Vuosaaren Hotel Rantapuistossa 30.1. Siinä lautakunnan jäsenet Jape Lovén ja Nuutti Hyttinen tekivät vastaehdotuksen, joka hyväksyttiin. Siinä katsotaan tarpeelliseksi selvittää, voiko kaupunkipyöräverkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Eli pallo asiassa on nyt HKL:n johtokunnalla.