Biolämpölaitoksen rakentaminen alkuun jo tänä keväänä

Havainnekuvassa näkyy valkoisella biolämpölaitoksen sijainti Helenin Vuosaaren voimalaitosalueella. Havainnekuva: Virkkunen & Co Architects

Havainnekuvassa näkyy valkoisella biolämpölaitoksen sijainti Helenin Vuosaaren voimalaitosalueella. Havainnekuva: Virkkunen & Co Architects

Osana hiilineutraalia tulevaisuutta Helen rakentaa Vuosaareen biolämpölaitoksen, jossa hyödynnetään ainutlaatuista energiatehokkuutta ja savukaasujen hukkalämmöt hyödynnetään ennennäkemättömällä tavalla. Biolämpölaitoksen käyttöönoton aikaistaminen vuodella mahdollistaa osittaisen luopumisen kivihiilen käytöstä jo ennakoitua aiemmin. Investoinnilla ei arvioida olevan vaikutuksia kaukolämmön hintaan.

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035, kivihiilestä luovutaan vaiheittain jo aiemmin. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja sen lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla sekä Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella, josta on nyt tehty investointipäätös. Biolämpölaitos tarvitaan, jotta Helsingin lämmöntarve voidaan turvata myös kylmänä talviaikana. Salmisaaressa kivihiili korvataan viimeistään 2029.

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen alkaa maansiirtotöillä tänä keväänä, ja varsinaiseen rakentamiseen päästään syksyllä 2020. Tavoitteena on saada lämpölaitos tuotantokäyttöön lämmityskaudella 2022–2023 eli jo noin vuotta ennakoitua aiemmin.

– Vuosaaren biolämpölaitoksen käyttöönoton aikaistaminen mahdollistaa sen, että Hanasaaren yhteistuotantolaitos voidaan siirtää varakäyttöön suunniteltua sulkemista aiemmin eli jo vuoden 2023 aikana. Hanasaaren lämmöntuotannon korvaamiseksi tarvitaan vielä biopolttoaineita, jotta lämmönsaanti voidaan turvata myös kylmänä talviaikana. Salmisaareen etsimme muita ratkaisuja, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen Helenistä.

Helen jatkaa edelleen investointeja energian laajamittaiseen kierrättämiseen lämpöpumpuilla, samoin hankkeita on vireillä lämmön varastointiin. Selvityksessä on myös geotermisen lämmön hyödyntäminen ja hieman pidemmällä aikavälillä esimerkiksi modulaariset pienydinvoimalat. Salmisaaressa ensisijainen tavoite on korvata kivihiili ratkaisuilla, jotka eivät perustu polttamiseen.

Hukkalämmöt talteen kahteen kertaan

Uudesta biolämpölaitoksesta rakennetaan mahdollisimman joustava myös tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen. Laitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu monipuolisesti esimerkiksi erilaisten polttoainejakeiden käyttömahdollisuus. Myös lämmönsiirtoyhteyksissä huomioidaan Vuosaaren energiantuotantoalueen jatkokehittäminen.

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua.

Biolämpölaitoksen energiatehokkuudessa hyödynnetään savukaasujen lämmöntalteenottolaitosta ja absorptiolämpöpumppuja.

– Savukaasut johdetaan polttoprosessin jälkeen lämmöntalteenottolaitokselle ja sieltä edelleen erillisille absorptiolämpöpumpuille. Tällä tavoin saamme hyödynnettyä polttoaineen mahdollisimman tehokkaasti, ja kaksinkertaisen lämmöntalteenoton ansiosta piippuun menee enää 10–20-asteista savukaasua, kertoo projektinjohtaja Antti Saikkonen Helenistä.

Faktaa Helenin suunnitelmista

*Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, mutta se voidaan siirtää varakäyttöön jo aiemmin Vuosaaren biolämpölaitoksen käyttöönoton aikataulun mukaan. Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena ja tavoitteena on korvata kivihiili ratkaisuilla, jotka eivät perustu polttamiseen.

*Korvaavaa tuotantoa on jo rakennettu ja rakenteilla, investointeja on tehty erityisesti lämpöpumppuihin: Esplanadin alla käynnistyi kokonaan uusi lämpöpumppulaitos kesällä 2018, Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan, ja Vuosaareen rakennetaan uutta, meriveden lämpöä hyödyntävää lämpöpumppua.

*Vuosaaren biolämpölaitos tarvitaan, jotta Helsingin lämmöntarve voidaan turvata myös kylmänä talviaikana. Vuosaaren biolämpölaitoksen suunniteltu koko on 260 MW. Pääpolttoaine on metsähake.

*Biolämpölaitoksen osuus Helenin polttoainekulutuksesta on noin 15 %. Hankkeen investointiarvo on noin 260 miljoonaa euroa.