Liityntäpysäköintiä kehitetään Helsingissä

Nimimerkki Jussi kirjoitti Vuosaari-lehdessä 12.2. Rastilan liityntäpysäköinnin ongelmista. Liityntäpysäköintiä käytetään yleisesti myös pitkäaikaispysäköintiin, eikä joukkoliikenteellä matkaa jatkaville liityntäpysäköijille löydy tilaa.

HKL Helsingin kaupungin liityntäpysäköinnin haltijana kehittää liityntäpysäköintiä parhaillaan kirjoittajan toivomaan suuntaan. Käynnissä olevan liityntäpysäköinnin opasteuudistuksen yhteydessä kaikille alueille määritellään opasteiden vaihtotyön yhteydessä myös selkeämpi aikarajaus sekä tähän liittyen pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Liityntäpysäköinti on pysäköintikiekolla sallittua enintään 12 tuntia kerrallaan. Kaupungin pysäköinninvalvonta pystyy siten jatkossa entistä paremmin puuttumaan virheelliseen pysäköintiin alueella.

Aikarajauksella pyritään autojen tehokkaampaan kiertoon alueilla. Liityntäpysäköintialueita ei ole tarkoitettu pitkäaikaispysäköintiin, vaan sellaisille asiointi- ja työmatkoille, joilla matkaa jatketaan autoilun jälkeen joukkoliikenteellä.

Tähän mennessä opasteuudistus on toteutettu jo Kulosaaressa, Vuosaaren Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa, Malmilla, Siilitiellä ja Huopalahdessa. Rastilan pysäköintialueen ongelmat on tiedostettu ja alue on jatkosuunnittelussa viiden seuraavan alueen ryppäässä mukana. Tämänhetkisen aikataulun mukaan Rastilaan saadaan uudet opasteet ja uusi toimintamalli vielä tämän vuoden aikana.

HKL, palveluasiantuntija
Reino Aittomäki

Rastilan metroaseman liityntäpysäköinnistä

12.2. ilmestyneen Vuosaari-lehden (n:o 6/2020) mielipidepalstalla Rastilan liityntäpysäköinti on vitsi -tekstin nimimerkki Jussi oli nostanut esille Rastilan liityntäpysäköintipaikan ongelmat.

Olen kiinnittänyt itsekin huomiota siihen, että aluetta käytetään jopa autojen pitkäaikaissäilytykseen ja paikkaa ei tahdo löytyä, jos sitä joskus varsinaiseen alueen käyttötarkoitukseen eli liityntäpysäköintiin, tarvitsisi.

Olen lähettänyt asiasta palautetta HKL:lle kesäkuussa 2018. Tuosta on jo aikaa ja Jussin kirjoituksen johdosta olin jälleen yhteydessä HKL:ään. Sain vastauksen, että liityntäpysäköintialueiden uusimishanke on Helsingissä käynnissä. Rastilan ja Puotilan liityntäpysäköintialueiden ongelmat on saamani vastauksen mukaan myös tiedostettu, ja uudet pysäköintiaikaopasteet saadaan viimeistään syksyllä.

Aikaa tämä on ottanut kauan, mutta parannusta tilanteeseen on lopulta tiedossa.

Ville Jalovaara,
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)