Ulkoilualueiden kunnostustoimet

Tämä on vastine Vuosaari-lehden no:ssa 42/2020 olleeseen mielipidekirjoitukseen, joka koski kaupungin ulkoilureittien kunnostustoimia Broändan purolaaksossa ja Mustavuoren reuna-alueella.

Broändan ulkoilureitti puron Vuosaaren puoleisella sivulla on jo vuosia ollut paikoitellen sateiden jälkeen veden peitossa, koska tie oli painunut ympäröivää maanpintaa alemmas. Tiheä reunakasvillisuus, joka oli osittain levittäytynyt alkuperäiselle kulkualueelle kaventaen sitä, esti veden valumisen pois liejuiseksi muuttuneelta tieltä. Kurkimoision rinteeltä valunut sadevesi on jäänyt painanteeseen jättäen metsänpohjan vetiseksi.

Tien rakentajan kolme pääsääntöä ovat: 1) vesi pois tieltä, 2) vesi pois tieltä, 3) vesi pois tieltä. Kulkutie on nyt nostettu ympäröivää maanpintaa korkeammalle, tien ali on sijoitettu sadevesirumpuja ja tien vierelle molemmin puolin on kaivettu veden valumiseksi ojat. Kunnostetun kulkutien poikkileikkauksen profiili on oikea: tie on keskeltä kupera, jolloin sade- ja sulamisvesi valuu tien sivuilla oleviin ojiin.  Kaikissa paikoissa molempia ojia ei ole voitu kaivaa. Tällöin tie on kallistettu niin, että vesi valuu toiselle sivulla olevaan mahdolliseen ojaan tai maastoon. Entiset peltosarkoja reunustaneet ojat ovat vielä nähtävissä. Kunnostajat ovat ruopanneet niitä auki, jotta pintavesi valuisi Broändanpuroon ja sitä kautta Vartiokylänlahteen. Tien kunnostuksen yhteydessä ei ole kaadettu suurta puustoa, lähinnä vatukkoa ja pajutiheikköä.

Vadelmat ja pajut voimakkaasti juurien kautta leviävinä kasveina reunustavat jo ensi vuonna tätä erinomaista leveää ulkoilureittiä, jossa ei ole liejuisia painanteita tai lätäköitä. Kaivinkoneiden jättämät jäljet peittyvät pian kasvillisuuteen.

Kirsti Laakso