Meri-Rastilan metsän luontopolusta

Vuosaari-lehden viime vuoden 2020 viimeisen numeron mielipidepalstalla oli kaksi kirjoitusta, jossa mainittiin Meri-Rastilan metsän luontopolkua koskeva valtuustoaloitteeni. Kiitos hyvistä kommenteista!

Pelastetaan Vuosaari! -ryhmän ajatusta asemakaavan muuttamisesta pidän oikein hyvänä ja siitä voisi tehdä aloitteen. Ajattelen, että olisi hyvä ensin katsoa millainen vastaus luontopolkua koskevaan aloitteeseen tulee ja tehdä sitten tarvittaessa kaavasta aloite. Voi olla, että tämän aloitteen vastauksessa jo otetaan kantaa alueen muuttamiseen virkistysalueeksi. Ajatukseni oli juuri, että luontopolku vahvistaisi metsän säilymistä nykyisessä muodossa virkistysalueena.

Tiina Niemisen aloitettani koskevan kirjoituksen kanssa olen kaikesta samaa mieltä. Jos luontopolku tehdään, niin se täytyy tehdä metsän herkkyyttä kunnioittaen. Jotta vuosaarelaisia kuultaisiin, aloitteessa on toivomus, että polun suunnitteluvaiheessa järjestettäisiin Vuosaaren asukkaille ja asiasta kiinnostuneille luontoharrastajille työpaja. Tässä vaiheessa jään odottamaan millaisen vastauksen kaupunkiympäristölautakunta antaa keväällä aloitteeseen.      

Ville Jalovaara,
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)