Meri-Rastilan länsiosan asemakaava etenee valtuustoon

Arkistokuvassa Meri-Rastilan tietä ilmasta käsin. Kuva: Eero Honkanen

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 18.1. osaltaan Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita.

Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, ja sen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittyminen.

Alueelle on suunniteltu uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista puistoalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Uutta asuntorakentamista tulisi olemassa oleva rakennuskannan purkaminen huomioiden olemaan 102 500 k-m². Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan merkittävästi. Kaavaratkaisun kustannukset ovat yhteensä noin 48–53 miljoonaa euroa. Lopullisen päätöksen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.